Fieldlabs

In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem.

Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied.

In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 verschillende grondgebruikers in het fieldlab samen met deskundigen van o.a. het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan verbeteringen aan het watersysteem. Voor twee andere fieldlabs worden de voorbereidingen gedaan.

EC meting

Via onze digitale bibliotheek maken we verschenen publicaties beschikbaar. Voor de fieldlabs Brouwershaven-Zonnemaire, Burghsluis en Dijkwater zijn hier opgenomen haalbaarheidsplannen, visiedocumenten en meer.

Laatste projectnieuws

Kennissessie gebiedsaanpakken
6 mei 2024

Gebiedsgerichte aanpak voor zoet water verder brengen

Lees verder
Foto onderzoekster
25 maart 2024

Pilots voor fieldlab Burghsluis

Lees verder
Waterconserveringsstuwen
25 maart 2024

Waterconserveringsplan Brouwershaven-Zonnemaire

Lees verder
Het Dijkwater
25 maart 2024

Fieldlab Dijkwater

Lees verder
natuurvriendelijke oever
25 maart 2024

Natter én droger vraagt om aanpassingen in het watersysteem

Lees verder
Gebiedsbijeenkomst fieldlab
4 juli 2023

Leren van de fieldlabs Zoet Water

Lees verder
Onderzoek voor fieldlab Burghsluis
10 mei 2023

Onderzoek en veldwerk voor fieldlab Burghsluis

Lees verder
Dijkwater
20 januari 2023

Fieldlab Dijkwater van start

Lees verder
Velddag fieldlab Burghsluis
17 januari 2023

Veldmetingen fieldlab Burghsluis

Lees verder
Rioolwaterzuivering Westerschouwen
13 december 2022

Water van de rioolwaterzuivering voor de landbouw?

Lees verder
fieldlab Burghsluis
6 december 2022

Fieldlabs Zoet Water, lessen tot nu

Lees verder
Overgang zoet zout fieldlab Burghsluis
31 oktober 2022

Fieldlab Burghsluis: tussen zout en zoet

Lees verder
HZ studenten meten zoutgehalte van watergangen bij Burgsluis
6 oktober 2022

Studenten doen onderzoek naar zoet-zoutverdeling van watergangen bij Burghsluis

Lees verder
onderzoek studenten
17 mei 2022

Studenten meten zoutgehalte watergangen in het Fieldlab Burghsluis

Lees verder
akkers in de filedlab
9 november 2021

Gebiedsgerichte aanpak in de fieldlabs

Lees verder
Gebiedskaartje fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire
17 maart 2021

De kracht van samen aanpakken

Lees verder

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.