Fieldlabs

In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem.

Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied.

In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 verschillende grondgebruikers in het fieldlab samen met deskundigen van o.a. het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan verbeteringen aan het watersysteem. Voor twee andere fieldlabs worden de voorbereidingen gedaan.

Laatste projectnieuws

Gebiedsbijeenkomst fieldlab
4 juli 2023

Leren van de fieldlabs Zoet Water

Lees verder
Onderzoek voor fieldlab Burghsluis
10 mei 2023

Onderzoek en veldwerk voor fieldlab Burghsluis

Lees verder
Dijkwater
20 januari 2023

Fieldlab Dijkwater van start

Lees verder

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.