Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050

In ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050’ (LN2050) gaan agrariërs, Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO, de Zeeuwse overheden en andere gebruikers van het landelijk gebied met een onderzoeksteam van KWR, Deltares en Wageningen University & Research (WUR) de komende drie jaar samen aan de slag. Met als focus een klimaat- en waterrobuuste inrichting van het landelijk gebied vanuit het bodem- en watersysteem. Hierbij staan centraal de toekomst van het landelijk gebied van Schouwen-Duiveland en de economische vitaliteit van de landbouw.

Het project kent drie voorbeeldgebieden: Schouwen-Duiveland, de Frieze Boezem en Waterland die van elkaar leren door uitwisseling van kennis en ervaringen.

Dit project is onderdeel van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) van het ministerie van Economische Zaken en wordt ook ondersteund door gemeente Schouwen-Duiveland en provincie Zeeland. Het wordt uitgevoerd onder de vleugels van het Living Lab/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland.

Laatste projectnieuws

Werksessie LN2050
26 februari 2024

LN2050: contextanalyse Schouwen-Duiveland gereed

Lees verder
LN2050 eerste sessie op 28 juni 2023
4 augustus 2023

Inspelen op toenemende droogte, verzilting en wateroverlast

Lees verder
Startoverleg LN2050 groepsfoto
24 juni 2022

Laag Nederland 2050, kans voor een klimaat- en waterrobuuste toekomst

Lees verder
Schouwse dijk
12 mei 2021

Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100

Lees verder