Zoetwater Academie

De Zoetwater Academie is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wil als kennis- en leernetwerk relevante kennis over zoet water verspreiden en vastleggen. Centraal staat leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar. Hiervoor organiseert de Zoetwater Academie kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer.

HZ University of Applied Sciences geeft in samenwerking met Delta Platform en de andere vier deelprojecten in de Broedplaats Zoet Water vorm en uitvoering aan dit kennis- en leernetwerk.

Voor al onze bijeenkomsten

akker op Schouwen-Duiveland

Kennis en leren

Op kennisbijeenkomsten die de Zoetwater Academie in samenwerking met anderen als Deltares, Acacia Water en de WUR organiseerde, zijn registraties van presentaties gemaakt. De presentaties en de registraties daarvan, relevante publicaties en filmpjes vindt u in onze bibliotheek.

Laatste nieuws

Oosterscheldekering
17 maart 2021

Zoetwater Academie helpt kennis verspreiden en vastleggen

Lees verder