De kracht van samen aanpakken

In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 verschillende grondgebruikers in het fieldlab (gebiedsaanpak) samen met deskundigen van o.a. het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan de gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem.
Lees verder

Mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond

Project “Samenwerken voor zoet water van pilot naar grootschalige toepassing van zoetwateropslag in de ondergrond” wordt mogelijk gemaakt wordt door subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP 3) en cofinanciering door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.
Lees verder

Bodem en water hoog op de agenda

In de periode november-december 2020 zijn er in het kader van het bodem- en watercoachingstraject 25 kennismakingsgesprekken geweest. Duidelijk wordt dat bodem en water hoog op de agenda van de ondernemers staan.
Lees verder

De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland

Een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water is de ‘Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland’. Het idee achter dit deelproject is de voor de broedplaats relevante kennis te verspreiden en ook vast te leggen.
Lees verder

Update Taskforce Governance

Aan een grote opgave als klimaatverandering kan een gemeente, provincie of waterschap niet alleen werken. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de overheden nodig.
Lees verder

Nieuws update POP-3 Samenwerken voor Zoetwater

Het project Samenwerken voor Zoetwater – van pilots naar grootschalige toepassing is op stoom. Dit project is gestart vanuit een samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.
Lees verder

Combinatie Zeewier en mosselen, maakt 1 + 1 samen 3?

Binnen het thema duurzame voedselproductie met zout water van Living Lab Schouwen Duiveland is project ZEEMOS op 1 september 2020 gestart. Meer en meer ontstaat er belangstelling voor zeewier, voor de toepassing maar ook voor de productie ervan.
Lees verder

Samen innoveren

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland werken we met veel partijen samen aan innovatie voor een leefbaar Schouwen-Duiveland en er gebeurt veel.
Lees verder

Hoe krijgen we samen nieuwe dingen voor elkaar?

Binnen de broedplaats zoet water zijn we bezig met hele innovatieve projecten. Je hebt niet altijd kant en klare oplossingen voorhanden voor de knelpunten die we tegenkomen.Taskforce Governance helpt deze projecten mogelijk te maken.
Lees verder

Bloemenranden voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap

Stichting Zonnestraal heeft als doel akkerranden mogelijk te maken op plekken die de provincie op het oog heeft voor het helpen van akkervogels als patrijs en veldleeuwerik. Deze agrarische natuurvereniging van Schouwen-Duiveland telt 40 leden en maakt deel uit van het overkoepelende Poldernatuur.
Lees verder

Over het Zeeuws Deltaplan Zoet water

We merken allemaal dat het weer extremer wordt. Langdurige droogte en hevige hoosbuien wisselen elkaar steeds af. Zoet water is daardoor niet altijd voorradig op het moment dat je het nodig hebt.
Lees verder

Mossel(hangcultuur)kwekers en zeewierkwekers slaan handen ineen

Het project ZEEMOS kan van start. In dit project wordt de combinatie van mosselhangcultuurkweek en zeewierkweek onderzocht. Veel partijen werken samen in dit innovatieve project.
Lees verder