Resultaten en aanbevelingen bloemrijke akkerranden

Op 29 juni hielden Leah de Meijer, Laura van Hoof en Brent Hoogervorst de eindpresentatie van het project bloemrijke akkerranden. Zij deelden de resultaten en aanbevelingen van hun veldonderzoek in deze online-bijeenkomst. Hieronder een puntsgewijze weerslag van de resultaten.
Lees verder

Biodiversiteitsherstel op kleine schaal

Op Schouwen-Duiveland is gestart met het laatste jaar van het project Akkerranden. Hiermee willen de initiatiefnemers de biodiversiteit in het buitengebied verbeteren.
Lees verder

De kracht van samen aanpakken

In het gebied Brouwershaven-Zonnemaire werken 15 verschillende grondgebruikers in het fieldlab (gebiedsaanpak) samen met deskundigen van o.a. het waterschap Scheldestromen en Acacia Water aan de gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem.
Lees verder

Mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond

Project “Samenwerken voor zoet water - van pilots naar grootschalige toepassing” wordt mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP 3) en cofinanciering door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.
Lees verder

Bodem en water hoog op de agenda

In de periode november-december 2020 zijn er in het kader van het bodem- en watercoachingstraject 25 kennismakingsgesprekken geweest. Duidelijk wordt dat bodem en water hoog op de agenda van de ondernemers staan.
Lees verder

De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland

Een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water is de ‘Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland’. Het idee achter dit deelproject is de voor de broedplaats relevante kennis te verspreiden en ook vast te leggen.
Lees verder

Update Taskforce Governance

Aan een grote opgave als klimaatverandering kan een gemeente, provincie of waterschap niet alleen werken. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de overheden nodig.
Lees verder

Nieuws update POP-3 Samenwerken voor Zoetwater

Het project Samenwerken voor Zoetwater – van pilots naar grootschalige toepassing is op stoom. Dit project is gestart vanuit een samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.
Lees verder

Combinatie Zeewier en mosselen, maakt 1 + 1 samen 3?

Binnen het thema duurzame voedselproductie met zout water van Living Lab Schouwen Duiveland is project ZEEMOS op 1 september 2020 gestart. Meer en meer ontstaat er belangstelling voor zeewier, voor de toepassing maar ook voor de productie ervan.
Lees verder

Samen innoveren

Binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland werken we met veel partijen samen aan innovatie voor een leefbaar Schouwen-Duiveland en er gebeurt veel.
Lees verder

Hoe krijgen we samen nieuwe dingen voor elkaar?

Binnen de broedplaats zoet water zijn we bezig met hele innovatieve projecten. Je hebt niet altijd kant en klare oplossingen voorhanden voor de knelpunten die we tegenkomen.Taskforce Governance helpt deze projecten mogelijk te maken.
Lees verder

Bloemenranden voor meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap

Stichting Zonnestraal heeft als doel akkerranden mogelijk te maken op plekken die de provincie op het oog heeft voor het helpen van akkervogels als patrijs en veldleeuwerik. Deze agrarische natuurvereniging van Schouwen-Duiveland telt 40 leden en maakt deel uit van het overkoepelende Poldernatuur.
Lees verder