Privacy en Cookies

Privacy

Persoonsgegevens
Het Living Lab verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze gegevens aan ons verstrekt voor het toesturen van onze digitale nieuwsbrief, voor het deelnemen aan een van onze kennisbijeenkomsten, voor het deelnemen aan een van onze projecten of voor het uitvoeren van een onderzoek/een stage in het kader van een opleiding. Het gaat dan om algemene persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam en uw e-mailadres.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag 
Het Living Lab verzamelt en verwerkt persoonsgegevens alleen voor deze bepaalde gerechtvaardigde doelen, zoals bovenomschreven. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat het Living Lab uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voor het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken beperken we zoveel mogelijk de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer.  

Delen met derden
Het Living Lab verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden.

Beveiliging en bewaartermijn
Het Living Lab neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Het Living Lab Schouwen-Duiveland bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Het Living Lab houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen en vernietigt daarna uw gegevens.   

Cookies

Het Living Lab Schouwen-Duiveland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor cookies kunt u zich afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.