Inspiratie voor investeringsvouchers

Tot en met eind juni 2023 was het mogelijk als agrariër op Schouwen-Duiveland samen of individueel aan de slag met oplossingen voor de zoetwatersituatie en subsidie aanvragen via de voucherregeling.

Inspireren en twijfels wegnemen
Op deze inspiratiepagina staan voorbeelden van maatregelen waarvoor vouchers zijn aangevraagd. Ook komen agrariërs aan het woord die een aanvraag indienden en de toekenning binnen hebben. Zij vertellen over hun ervaringen met het aanvraagtraject en over de maatregel waarmee zij aan het werk gaan. Hiermee willen we laten zien waarvoor de voucherregeling kan worden gebruikt en inspiratie voor zoetwatermaatregelen en zoetwaterplannen bieden.

Voor vragen of meedenken over de subsidieaanvraag
Gemeente Schouwen-Duiveland vroeg AddVision Projectmanagement te helpen met het gereed maken van uw aanvraag en ze denken graag met u mee. U kunt (gratis) terecht bij AddVision (Michel Carol, michel@add-vision.nl of 06-57889857) en de gemeente (Peter van Sante, peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl of 0111-452 000). Heeft u vragen over de maatregelen/projecten die we hieronder presenteren of wilt u in contact komen met de agrariërs die deze aanvraag deden? Ook daarvoor kunt u terecht bij AddVision. Kent u de regeling nog niet? Lees dit eerder verschenen bericht en bekijk de video die de stappen van de regeling toelicht.
--- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---
Marnix van Driel, Broedplaatstrekker Zoet Water en senior beleidsmedewerker Landelijk Gebied en Natuurbeleid Provincie Zeeland, vindt de ervaring met de vouchers leerzaam: "Ze laten zien dat je niet alles van tevoren kan weten of afbakenen. De regeling zet de boel in beweging. Daarom: ga het gewoon uitproberen."
--- --- --- --- --- ---    
--- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- ---

Voorbeelden van zoetwatermaatregelen

 

Frontmaaier

Nieuwe aanschaf machine

Een agrariër nabij Zonnemaire diende via de voucherregeling een aanvraag in voor de aanschaf van een frontmaaier. Hij vertelt over het waarom van zijn keuze en over zijn ervaring met het aanvraagtraject. 

Onderzoek

Onderzoek bedrijfsbodem- en waterplan

Voor de percelen van een bedrijf in Zonnemaire wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Doel van het project is deze percelen van water te voorzien.

Werkzaamheden

Haalbaarheidsonderzoek zoetwaterbeschikbaarheid

Bij een fruitbedrijf zijn de sloten en ook sommige drains te zout waardoor met samengestelde drainage de zoetwatersituatie niet verbetert. Daarom wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Nieuw geplaatst stuwtje

Waterconserveringsplan Brouwershaven-Zonnemaire

Voor het fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire is een waterconserveringsplan opgesteld, het zogenaamde “stuwtjesplan”.

Zonlicht over nieuwe uitbreiding kwekerij Zonnemaire

Zoetwatervoorraad in de ondergrond vergroten

Op de kwekerij voor bijzondere groenten in Zonnemaire heeft Dieneke Klompe plannen met een stuk grond dat zij samen met haar zoon in beheer gaat nemen.