Fieldlab Dijkwater van start

20 januari 2023

Tijdens een goed bezochte gebiedsbijeenkomst op 12 januari is besloten te starten met een fieldlab zoet water rond het Dijkwater. Het fieldlab Dijkwater is bijzonder omdat het fieldlab een initiatief is van Staatsbosbeheer samen met de agrarische ondernemers in het gebied.

De fieldlabs zoet water zijn een initiatief van de gemeente Schouwen-Duiveland, het waterschap en de provincie Zeeland. Er zijn drie gebieden op Schouwen-Duiveland als fieldlab aangewezen, Brouwershaven-Zonnemaire, Burghsluis en het Dijkwater. Voor deze gebieden wordt samen met agrarisch ondernemers, het waterschap, de gemeente en (water)experts een visie ontwikkeld op een robuust klimaatbestendig watersysteem voor een duurzame landbouw. Deze visie wordt verder uitgewerkt tot een gebiedsplan waarin concrete maatregelen worden benoemd. 

Dijkwater

Het Dijkwater is interessant omdat in dit gebied natuur, landbouw en water samenkomen en partijen in een gebiedsproces hiermee gezamenlijk aan de slag gaan. In het natuurgebied Dijkwater zou mogelijk meer zoet water kunnen worden geborgen dan nu in het gebied wordt vastgehouden.

Meer water in het gebied is nodig om te voorkomen dat het gebied verdroogt tijdens lange droge perioden. Dat is gunstig voor de kwetsbare natuur, met name voor de bijzondere orchideeën die in het gebied voorkomen. Meer water in het Dijkwater kan ook ten gunste komen voor de landbouw in de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de uitruil van andere belangen, zoals het benutten van maaisel uit het gebied en het uitruilen van gronden. Voor het verder uitwerken van deze ideeën wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om het peil op te zetten en zoete en zoute kwelgebieden van elkaar te scheiden.

De komende periode verkennen we de verschillende mogelijkheden om water vast te houden. In het voorjaar wordt een nieuwe gebiedsbijeenkomst georganiseerd waarop de opties besproken worden.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.