Bodem- en watercoaching

Binnen het project Bodem- en Watercoaching gaan de agrarische ondernemer en bodem- en wateradviseur samen op zoek naar effectieve kansen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit. Om zo de afhankelijkheid van extern zoet water te verminderen.

Bij 25 agrarische ondernemers die deelnemen aan de coaching komen de bodem- en watercoaches via ZLTO en CVAZ op het bedrijf om de bodemanalyses door te spreken, samen de percelen op te gaan en praktische adviezen te geven. Gedurende de looptijd van de coaching vinden er ieder jaar drie gespreksronden plaats.

Goed bodembeheer verbetert het vermogen om water vast te houden en is daarmee een belangrijke sleutel voor goed waterbeheer op bedrijfsniveau.

Laatste nieuws

bodemkluit in handen
9 november 2021

Nieuwe bodem- en watercoaches

Lees verder
kentallen bodemanalyse
17 maart 2021

Bodem en water hoog op de agenda

Lees verder
Bodemleven in een kluit aarde
27 juli 2020

Bodem- en watercoaching

Lees verder