Studenten meten zoutgehalte watergangen in het Fieldlab Burghsluis

17 mei 2022

Van 9 tot 13 mei hadden studenten van de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam een veldweek op Schouwen-Duiveland. Ze hebben het zoutgehalte van het oppervlakte water in het  gebied tussen Burghsluis en Burgh-Haamstede (Fieldlab Burghsluis) gemeten. En deden onderzoek naar het watersysteem. 

Doel Fieldlab Burghsluis
Het fieldlab Burghsluis is een samenwerking tussen een aantal agrarische ondernemers in het gebied, het waterschap, de gemeente en provincie Zeeland. Het doel van het onderzoek is om  een klimaatrobuust watersysteem te ontwikkelen voor het gebied tussen Burghsluis en Burgh-Haamstede. Het fieldlab is dit jaar gestart en werkt tot aan de zomervakantie aan een visie op het watersysteem, waarbij de zoetwaterbeschikbaarheid bij een veranderend klimaat centraal staat. 

Oplossingsrichtingen
Een van de oplossingsrichtingen die we in de praktijk  onderzoeken is om het zoete kwelwater uit de duinrand in de polder langer vast te houden. Dit willen we realiseren door stuwen  aan te brengen waardoor een meer trapsgewijze verloop van het polderpeil kan ontstaan. De positie van deze stuwen is nog niet bepaald. Dit is namelijk afhankelijk van de locatie waar de overgangszone tussen zoete kwel vanuit de duinen en de zoute kwel vanuit de Oosterschelde ligt. Deze zone is min of meer bekend door eerdere metingen die agrariërs hebben gedaan in de watergangen met het project. Toch  is het nodig om preciezer te bepalen waar de zone ligt. De studenten meten tijdens de veldweek vrijwel alle watergangen in het gebied.  Hierdoor ontstaat er een goed beeld van waar de grens tussen zoet en zout is. 

Begeleiding studenten 
De studenten worden begeleid door adviseurs van Aequator en Deltares.  De veldstudieweek wordt ondersteund door het Living lab Schouwen-Duiveland en is tot stand gekomen door de samenwerking met de Hogeschool Zeeland.  
 

studenten onderzoek