Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen

De opwarming met meer weersextremen als heviger regenbuien en langere droge perioden heeft een weerslag op mens en natuur. Ook voor het gebied rondom de Oosterschelde heeft klimaatverandering en zeespiegelstijging gevolgen. De toekomstige waterveiligheid, de toenemende verzilting van landbouwgrond en de dreigende verdwijning van slikken en schorren, zijn vraagstukken die ons bezighouden.

De toekomst van de Oosterschelde hangt af van hoe we met deze uitdagingen omgaan. De KennisCommunity Oosterschelde (KCO) maakt zich sterk voor de toekomst en brengt in het project Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen, bewoners, gebruikers en gebiedseigenaren in deelgebieden aan de randen van de Oosterschelde in gebiedscoalities samen.

Gebiedscoalities Zierikzee - Bruinisse en De Banjaard zijn aan de slag gegaan.
Lees hier meer over de ideeën en plannen van de gebiedscoalitie Zierikzee - Bruinisse.
Zie ook de korte film die over deze gebiedscoalitie.

Lees op Onze Oosterschelde meer over het ontstaan van de KCO, het kenniscongres, de dialoogdag, de onderzoeksresultaten en de gebiedscoalities. 

Gebiedscoalities

Gebiedscoalities

Onder begeleiding van de KCO gaan betrokkenen in gebiedscoalities het gesprek aan over uitdagingen, kansen en mogelijkheden. Er wordt onderzoek gedaan naar dynamische dijkzones, vitaal polder- en krekenlandschap en rijke platen, slikken en schorren. Doel is verbinding en kansen creëren voor mens, natuur, recreatie, duurzame landbouw/visserij, energie en veiligheid.

Experts en studenten denken binnen de coalities ook mee. Door een voorbeeld te zijn van sociale innovatie, willen we laten zien én ervaren hoe in complexe vraagstukken voortgang is te boeken en een leeromgeving voor studenten bieden.

De Kennis Community Oosterschelde is een onafhankelijk platform waar mensen zich inzetten voor een gezonde toekomst van de Oosterschelde. Binnen de community vinden en inspireren ze elkaar.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in één van de gebiedscoalities? Neem gerust contact op via: info@onzeoosterschelde.nl of 06 51380641 (Philip Drontmann).

Laatste projectnieuws

Gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse
12 juni 2023

Gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse actief voor leefbaarheid en gezonde leefomgeving

Lees verder