Veldmetingen fieldlab Burghsluis

17 januari 2023

Op 12 januari heeft Aequator Groen & Ruimte in de stromende regen metingen verricht in het polderwatersysteem van Burghsluis. Het fieldlab zoet water Burghsluis onderzoekt of het afstromende water uit de duinrand in de polders langer kan worden vastgehouden en voorkomen kan worden dat het zoete water zich vermengd met het zoute water uit de hoofdvaart.

Om goed te weten hoe het systeem functioneert, zijn metingen verricht naar de hoeveelheid afstromend water en is het zoutgehalte van het water op verschillende plekken in beeld gebracht. Door samen met de boeren in het gebied en het waterschap de resultaten te bespreken ontstaat een steeds beter beeld van hoe het watersysteem functioneert en welke kansen er zijn om zoet water langer vast te houden.

Velddag fieldlab Burghsluis

Het lijkt erop dat een deel van de watergangen die afwateren in de hoofdvaart in de zomer brakker worden. Het is nog niet duidelijk of dat komt doordat zout water uit de hoofdvaart het gebied instroomt of dat dat komt doordat de sloten voor een deel gevoed worden door zoute kwel.

Om hier een beter beeld van te krijgen zal een test worden uitgevoerd. Onderdelen van deze test zijn bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van een duiker, om te weten te komen of het water in de sloot zoet blijft. De metingen gaven voldoende informatie om deze test voor te bereiden.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.