Links

Links naar relevante programma's en kennis van betrokken organisaties:

 • Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten op weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Dit doet de Werkplaats door te kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. De Werkplaats Vitaal Platteland is dé plek waar we dat leren door te doen.
   
 • Delta Platform – het Centre of Expertise Water & Climate verbindt eigenaren van complexe deltavraagstukken met experts van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, bedrijven en overheden.
   
 • Het Delta Academy Applied Research Centre bundelt vier onderzoeksgroepen In het lectorenoverzicht. Iedere onderzoeksgroep heeft een eigen programma, maar gezamenlijk doen zij praktijkgericht onderzoek op het gebied van deltatechnologie.
   
 • Waterschap Scheldestromen ontsluit een overzicht van interactieve kaarten.
   
 • In de Proeftuin Zoet Water wordt nieuwe kennis ontwikkeld om de verziltingsbedreiging het hoofd te bieden.
   
 • Provincie Zeeland wil met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water vraag en aanbod van zoet water op elkaar afstemmen.
   
 • De Zuidwestelijke Delta werkt aan het verder versterken van de waterveiligheid, zorgen voor voldoende zoet water en het stimuleren van de economische vitaliteit.
   
 • De Kennis Community Oosterschelde is een onafhankelijk platform waarin studenten en experts samenwerken aan een gezonde toekomst van de Oosterschelde.
   
 • Acacia Water ontwikkelt en beproeft met Spaarwater voor de Waddenregio maatregelen voor het bestrijden van verzilting en het zekerstellen van de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater.
   
 • Deltares ontsluit resultaten uit het project GO-FRESH - Valorisatie kansrijke oplossingen robuuste zoetwatervoorziening.
   
 • KWR Water zorgt voor praktijkgericht onderzoek om de watersector goed te informeren over de uiteenlopende gevolgen van klimaatverandering. Dit doet KWR met kennisontwikkeling en praktische tools die helpen de effecten van adaptieve maatregelen te beoordelen.
   
 • ZLTO, de organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
   
 • Agrarisch Schouwen-Duiveland, afdeling van ZLTO.
Bomendijk