Samenwerken voor Zoet Water

Het POP3-project Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing dat zich richt op mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond is afgerond. Het eindrapport is opgeleverd en alle resultaten zijn te vinden op de bibliotheekpagina van deze website.

Gekeken werd naar mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van hemelwater in de hoger gelegen kreekruggen en de lagergelegen poelgronden. Voor de deelnemende agrarische bedrijven zijn quickscan adviezen opgesteld. Op basis hiervan zijn, voor meerdere bedrijven gecombineerd, vijf haalbaarheidsstudies opgesteld. Vier voor zoet water op de poelgronden en één voor zoet water in het kreekruggengebied.

De belangrijkste conclusie is dat met drainage- en infiltratietechnieken veel meer mogelijk is om zoet water in de ondergrond op te slaan dan eerder werd gedacht. Dat is hoopgevend voor Schouwen-Duiveland. Met een kaart is per gebied aangegeven waar welke techniek het beste toegepast kan worden. Voor deze kaart, de andere kaarten, factsheets en het eindrapport verwijzen we naar onze bibliotheek. Om eenvoudig de juiste informatie te vinden is een digitale brochure gemaakt die de resultaten (oplossingen en technieken voor Schouwen-Duiveland) overzichtelijk presenteert.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Deltares, KWR, Acacia Water, Agrarisch Schouwen-Duiveland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Laatste projectnieuws

Eindbijeenkomst Samenwerken voor zoet water
14 juli 2022

Project afgerond en eindrapport beschikbaar

Lees verder
Noordgouwe
7 februari 2022

Haalbaarheidsstudies zoetwater opslag in de bodem krijgen vorm

Lees verder
Webinar
zoet water voor de landbouw

Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water

Lees verder
Luchtfoto Schouwen-Duiveland
21 november 2021

De ondergrond benutten voor de opslag van zoet water

Lees verder
veld voor dualem meting
9 november 2021

Drainagetechnieken voor meer zoet water

Lees verder
kennisbijeenkomst
9 november 2021

Kennisbijeenkomsten over zoet water

Lees verder
Watergang in het gebied
17 maart 2021

Zoetwateropslag in de ondergrond

Lees verder
Drie mensen bij een watergang
15 december 2020

Samenwerken voor Zoet Water op Schouwen-Duiveland

Lees verder
Houten hek met weide daarachter
9 juni 2020

Project Samenwerken voor Zoet Water van start!

Lees verder