Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

 
De voucherregeling voor duurzame zoetwateroplossingen is gesloten. Het is nu niet meer mogelijk via deze regeling subsidie aan te vragen. De regeling stond tot en met 30 juni 2023 open. In principe krijgt iedereen tot 1 oktober 2024 de tijd om het project af te ronden en de eindverantwoording van de toegekende voucher in te dienen bij de gemeente.
 

Agrariërs op Schouwen-Duiveland hebben steeds vaker te maken met verzilting, bodemdaling en extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Om in de toekomst een vitaal en leefbaar platteland te houden is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. 

Gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan deze vernieuwing in het platform Broedplaats Zoetwater Schouwen-Duiveland. We hebben fieldlabs Zoetwater, Quickscans haalbaarheidsstudies en het POP-3 project. De voucherregeling duurzame zoetwateroplossingen is beschikbaar voor een brede groep agrariërs en wil de sector helpen om innovaties op het gebied van de zoetwaterbeschikbaarheid op te schalen.

Zie de inspiratiepagina voor voorbeelden van plannen en projecten die met subsidie via een investeringsvoucher worden uitgevoerd.

Waarvoor kunt u de voucher gebruiken?

De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs op Schouwen-Duiveland. Ze moeten u helpen uw innovatiekracht te vergroten en investeringskracht te stimuleren. Zo kunt u ook klimaatbestendige oplossingen realiseren. 

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U draagt met uw project bij aan de zoetwaterbeschikbaarheid op Schouwen-Duiveland
 • U hebt een mkb-onderneming
 • Het project is nog niet gestart voor de aanvraag van de subsidie
 • De voucher wordt niet aangevuld met andere subsidies 
 • U hebt in drie jaar tijd niet meer dan €200.000 innovatieondersteuning ontvangen
 • U hebt nooit onrechtmatige steun ontvangen
 • U hebt een financieel gezond bedrijf 
 • Het betreft geen regulier onderhoud
 • Alle activiteiten vinden plaats in gemeente Schouwen-Duiveland 

Waar kan ik een voucher voor aanvragen?

De vouchers zijn voor duurzame zoetwateroplossingen voor de korte termijn die u als agrariër zelf kan realiseren. Soms met een vergunning of melding van Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland of de gemeente Schouwen-Duiveland. Onderzoek of maatregelen voor een aanvoersysteem van zoetwater van buiten Schouwen-Duiveland komen niet in aanmerking. 

Wat is de waarde van de voucher? 

U kunt een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage tot 50% met een maximale bijdrage van €150.000. U kunt voor de volgende activiteiten in aanmerking komen voor een voucher: 

 • Het inkopen van advies of kennis bij kennisinstellingen, adviesbureaus of mkb-bedrijven, of voor ondersteuning bij planvorming voor het oplossen van zoetwatergebrek of het opstellen van een bedrijfs(water)plan. De looptijd van deze activiteiten is maximaal één jaar en de maximale bijdrage is €10.000. 
 • Haalbaarheidsonderzoeken, innovatieve investeringen, het uitvoeren van testen of onderzoeken van alternatieven of het opzetten van een samenwerking tussen twee of meer partijen. De looptijd van deze activiteiten is maximaal één jaar en de maximale bijdrage van een individuele aanvraag is €25.000 of €50.000 bij een samenwerking.
 • Investeringen in zoetwaterbeschikbaarheid zoals zoetwateropvang, - opslag, -opwerking en waterbesparing. De looptijd van deze activiteiten zijn maximaal twee jaar. De maximale bijdrage is € 150.000 en wordt bij voorkeur in samenwerkingsverband aangevraagd. 

Daarnaast kunt u een voucher aanvragen voor de aanschaf van machines ter bevordering van een gewijzigde grondbewerking waardoor er meer water vastgehouden kan worden in de bodem. Het gaat om vernieuwing en niet om vervanging van bestaand materieel. Eenmalig € 5.000 bij een minimale investering van minimaal € 10.000.

Hoe kan ik een voucher aanvragen?

De vouchers kunnen worden aangevraagd door een agrarische onderneming gevestigd op Schouwen-Duiveland of door een consortium van meerdere bedrijven en instellingen met tenminste één agrarische onderneming uit Schouwen-Duiveland en waar de activiteiten hoofdzakelijk op Schouwen-Duiveland plaatsvinden. De voucher kan online aangevraagd worden vanaf 15 juli bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

Meer hierover vindt u bij aanvraag voucher

Wanneer kan ik een voucher aanvragen?

Het aanvragen is mogelijk vanaf 15 juli 2022 waarbij de agrarische ondernemer hoofdaanvrager is. De uiterste aanvraagdatum is 30 juni 2023, mits het subsidieplafond van € 1.000.000 nog niet is bereikt.

Meer informatie over de vouchers

Gedetailleerde informatie over de voucherregeling, de beoordeling en een bredere context van activiteiten die in aanmerking komen vind je in deze factsheets: 

Gemeente Schouwen-Duiveland heeft AddVision Projectmanagement gevraagd u te helpen met het gereed maken van uw aanvraag. Zij denken graag met u mee over de aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Michel Carol via michel@add-vision.nl of 06-57889857. Heeft u vragen over het proces dan kunt u contact opnemen met de gemeente Schouwen-Duiveland, beleidsmedewerker Milieu Peter van Sante via 0111-452 000.

Laatste projectnieuws

Druppelslang in perenboomgaard
4 juli 2023

Waterkringloopsysteem bij een fruitteler

Lees verder
aanleg zoetwatermaatregelen
25 april 2023

Laatste kans op vouchers voor innovatieve zoetwatermaatregelen

Lees verder
Zoet water stroomt het bassin in
18 januari 2023

Zoetwaterplannen? Kom nu in actie

Lees verder
informatieavond vouchers 3 november 2022
10 november 2022

Volle zaal voor innovatievouchers

Lees verder
uienoogst
12 oktober 2022

Veel belangstelling voor investeringsvouchers voor zoetwateroplossingen

Lees verder
Investeringsvouchers
13 juli 2022

15 juli openstelling subsidieregeling investeringsvouchers zoetwateroplossingen

Lees verder

Deze regeling is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.