Water van de rioolwaterzuivering voor de landbouw?

13 december 2022

Binnen de fieldlab zoet water Burghsluis wordt onderzocht of gezuiverd water van de rioolwaterzuivering Westerschouwen kan worden gebruikt als bron van zoet water voor de landbouw.

Jaarlijks stroomt meer dan 2 miljoen kuub gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westerschouwen naar de Oosterschelde. Dit water zou ook geschikt zijn om droogte en verzilting te bestrijden.

Rioolwaterzuivering Westerschouwen

Een uitdaging vormen de nieuwe Europese waterkwaliteitsnormen die vanaf volgend jaar gelden voor directe toepassing van gezuiverd rioolwater voor landbouwdoeleinden. Met nazuiveringstechnieken kunnen veel van de medicijnresten en andere microverontreinigingen worden verwijderd. De vraag is of de kosten opwegen tegen de baten.

Een andere uitdaging is om het effluent op een goede manier te transporteren en toe te passen. Omdat vrijwel alle sloten zout zijn, kan het zoete effluent niet via het oppervlaktewater worden verspreid. Samen met KWR Water, de HZ University of Applied Sciences en het Waterschap Scheldestromen wordt een verkenning gedaan naar de haalbaarheid van deze maatregel.  

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.