Kieswijzer Zoet Water

De Kieswijzer Zoet Water geeft agrariërs en adviseurs een indicatie van de kansrijkheid van maatregelen die op perceelniveau de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten. Het helpt u zich te oriënteren op welke zoetwatermaatregelen op uw bedrijf ingezet kunnen worden. 

In de kieswijzer zijn maatregelen voor besparen, ondergrondse- en bovengrondse opslag meegenomen. Met behulp van een vragenlijst wordt een inschatting gemaakt van de kansrijkheid van een maatregel op het perceel. De kieswijzer is ontwikkeld voor akkerbouwpercelen met vollegrondsteelt.

Kieswijzer zoet water plaatje

Vragenlijst
In het menu vindt u onder 'kieswijzer' een korte vragenlijst van 16 vragen die u invult. Iedere vraag geeft inzicht in een factor die van belang is voor de werking van een specifieke maatregel.

Aan de hand van uw antwoorden wordt per maatregel een percentage berekend dat de kansrijkheid weergeeft. Bij elke vraag wordt een toelichting zichtbaar door op het vraagteken te klikken. Bij het invullen van de vragenlijst kunt u kiezen voor een perceel of meerdere percelen.

Het is handig informatie over de bodemopbouw en grondwatersituatie op uw perceel bij de hand te hebben. Maar geen nood, bij vragen over de ondergrond wordt ook een handleiding gegeven waar en hoe u deze gegevens kunt opvragen.

Startpunt voor verdere verdieping
Aangeraden wordt aan de hand van deze eerste inschatting  vervolgens gerichter onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid van deze maatregelen op het perceel. De Kieswijzer Zoet Water is een startpunt voor verdere verdieping, advies en onderzoek in samenwerking met adviseurs en/of andere experts.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.