Living Lab Schouwen-Duiveland

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland wil nieuwe, innovatieve oplossingen vinden voor complexe uitdagingen op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. In perspectiefrijke projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen.

Onderzoeksthema's

Meer over Living Lab

muraltmuurtje, land en water

Nieuws over het Living Lab

beeld van personen rondom zichtbaar deel van de drainage proef
30 november 2023

Voortgang project “POP3 Samenwerken voor Zoetwater - innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren”

Lees verder
Gezonde bodem
1 november 2023

Kennisbijeenkomst: “Gezonde bodem: NKG en Groenbemesters”

Lees verder
Perceel van een van de deelnemende agrariers
9 augustus 2023

Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

Lees verder
LN2050 eerste sessie op 28 juni 2023
4 augustus 2023

Inspelen op toenemende droogte, verzilting en wateroverlast

Lees verder
Druppelslang in perenboomgaard
4 juli 2023

Waterkringloopsysteem bij een fruitteler

Lees verder
Onderzoekster
4 juli 2023

Is de agrariër op zichzelf aangewezen? Een juridische analyse

Lees verder
Living Labs waarom werkt het
4 juli 2023

Living labs: waarom werkt het?

Lees verder
Gebiedsbijeenkomst fieldlab
4 juli 2023

Leren van de fieldlabs Zoet Water

Lees verder
Kennisbijeenkomst over de bodem op 25 mei 2023
4 juli 2023

Zorgen voor een zo gezond mogelijke bodem

Lees verder
Monstername in de Mattenhaven
4 juli 2023

Driejarig project ZEEMOS nadert afronding

Lees verder

De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland bestaat uit Gemeente Schouwen-Duiveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Erasmus Universiteit Rotterdam/ERBS/GovernEUR, Delta Platform - Centre of Expertise Water & Climate, HZ University of Applied Sciences, HAS Hogeschool, Scalda/Groen College, Pontes Pieter Zeeman, ZMf, Delphy, AIKC Rusthoeve, Acacia Water, KWR Water, Deltares, AddVision Projectmanagement, Buro Waterfront en 015 Communicatie. Samen zoeken we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur.

In projecten brengen we samen met kennisinstellingen al experimenterend de opgedane kennis in de regio in praktijk. We werken samen met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners. Zo zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland, ZLTO, Aquacultuur- en wierenteeltondernemers, NIOZ, WMR, Deltares, Acacia Water en KWR Water ook betrokken. We werken aan innovatieve oplossingen in de praktijk en testen deze, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland.

Het Living Lab brengt leerlingen en studenten in contact met Schouwen-Duiveland en de daar gevestigde ondernemers. Innovatieve oplossingen die gevonden worden op Schouwen-Duiveland kunnen ook perspectief bieden voor andere kustgebieden, overheden en onderwijsinstellingen.

Onze onderzoeksthema's

 • Zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land;
 • Buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water;
 • Verbindend besturen, bestuurlijke vernieuwing en verbinding;
 • Onderwijsvernieuwing, verbinding onderling en praktijkgericht onderwijs.

Onze ambities

 • Zoeken naar het vergroten van de zoetwaterbeschikbaarheid en innovaties voor een duurzame watervoorziening, antwoorden vinden op verdroging en verzilting van landbouwgronden door alternatieve zoete, zoute en zilte teelten op het land;
 • Ecologisch verantwoorde zeewier- en buitendijkse voedselproductie in de Oosterschelde en de Grevelingen ontwikkelen die ook meerwaarde voor de waterveiligheid en recreatie biedt;
 • Nieuwe werkwijzen voor verbindend besturen ontwikkelen en testen (o.a. impulsen voor een snellere en gedragen besluitvorming door overheden);
 • Schouwen-Duiveland als innovatief eiland voor een veerkrachtige en adaptieve delta ontwikkelen.
   

Meer over Living Lab

 1. Bloemrijke akkerranden

  Contact: s.wierckx@has.nl

  Bijzonderheden: gebiedsaanpak, op diverse plekken verspreid over Schouwen-Duiveland

  Lees verder
 2. Bodem- en watercoaching

  Contact: maartje.nijssen@zlto.nl

  Bijzonderheden: perceelsaanpak, vindt op meerdere plekken plaats

  Lees verder
 3. Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

  Contact: mklijn@add-vision.nl

  Bijzonderheden: perceelsaanpak, op drie locaties, twee in Kerkwerve en een in Dreischor

  Lees verder

  Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

  Contact: mklijn@add-vision.nl

  Bijzonderheden: perceelsaanpak, op drie locaties, twee in Kerkwerve en een in Dreischor

  Lees verder
 4. Fieldlabs

  Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

  Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

  Lees verder

  Fieldlabs

  Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

  Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

  Lees verder

  Fieldlabs

  Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

  Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

  Lees verder
 5. Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

  Contact: michel@add-vision.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder

  Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

  Contact: michel@add-vision.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder

  Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

  Contact: michel@add-vision.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder

  Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

  Contact: michel@add-vision.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder

  Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

  Contact: michel@add-vision.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder
 6. Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen

  Contact: philip@alliantiemanager.com

  Bijzonderheden: gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse.

  Lees verder
 7. Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050

  Contact: klaasjan.raat@kwrwater.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder
 8. Natuurlijk Zoet

  Contact: peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl

  Bijzonderheden: project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek

  Lees verder
 9. Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

  Contact: mail@gjdeblois.eu

  Bijzonderheden: drie locaties (winpercelen en infiltratieperceel) nabij Noordgouwe

  Lees verder
 10. Samenwerken voor Zoet Water

  Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

  Bijzonderheden: project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek

  Lees verder
 11. Taskforce Governance

  Contact: vanpopering@erbs.eur.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder
 12. Zeemos

  Contact: jouke.heringa@hz.nl

  Bijzonderheden: twee onderzoekslocaties, Mattenhaven en Veerse Meer

  Lees verder
 13. Zoetwater Academie

  Contact: jouke.heringa@hz.nl

  Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

  Lees verder