Studenten doen onderzoek naar zoet-zoutverdeling van watergangen bij Burghsluis

6 oktober 2022

Van maandag 3 tot en met woensdag 5 oktober deden 30 studenten van de HZ University of Applied Sciences, opleiding Watermanagement onderzoek naar de zoet-zout verdeling in de watergangen van de polders rond Burghsluis. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het fieldlab Burghsluis en het Living Lab Schouwen-Duiveland.

De studenten brengen in verschillende groepjes met behulp van een EC-meter het zoutgehalte van de watergangen in beeld. Dit onderzoek is belangrijk voor het fieldlab Burghsluis omdat hiermee een steeds beter beeld ontstaat van de ruimtelijke verdeling van watergangen die door zoete kwel worden gevoed en watergangen die zout zijn vanwege de zoute kwel uit de Oosterschelde.

HZ studenten meten zoutgehalte watergangen bij Burghsluis

De gegevens die de studenten verzamelen worden gebruikt om een plan te ontwikkelen om zoet kwelwater uit de duinrand langer vast te houden en zoet en zoute watergangen in de polders van elkaar te scheiden. Het onderzoek wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de eerdere metingen die zijn uitgevoerd door studenten watermanagement van de Hogeschool Rotterdam in het voorjaar. Daardoor weten we ook steeds beter hoe de situatie verandert door de seizoenen.

De fieldlabs van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland hebben als doel een gebiedsgerichte aanpak te ontwikkelen voor een klimaatrobuust watersysteem waarmee wateroverlast, watertekort en problemen van verzilting en waterkwaliteit in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.