Projecten op kaart

Onze projecten staan met aanklikbare iconen op de kaart van Schouwen-Duiveland.

  1. Bloemrijke akkerranden

   Contact: s.wierckx@has.nl

   Bijzonderheden: gebiedsaanpak, op diverse plekken verspreid over Schouwen-Duiveland

   Lees verder
  2. Bodem- en watercoaching

   Contact: maartje.nijssen@zlto.nl

   Bijzonderheden: perceelsaanpak, vindt op meerdere plekken plaats

   Lees verder
  3. Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

   Contact: mklijn@add-vision.nl

   Bijzonderheden: perceelsaanpak, op drie locaties, twee in Kerkwerve en een in Dreischor

   Lees verder

   Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

   Contact: mklijn@add-vision.nl

   Bijzonderheden: perceelsaanpak, op drie locaties, twee in Kerkwerve en een in Dreischor

   Lees verder
  4. Fieldlabs

   Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

   Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

   Lees verder

   Fieldlabs

   Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

   Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

   Lees verder

   Fieldlabs

   Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

   Bijzonderheden: gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater

   Lees verder
  5. Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

   Contact: michel@add-vision.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder

   Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

   Contact: michel@add-vision.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder

   Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

   Contact: michel@add-vision.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder

   Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

   Contact: michel@add-vision.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder

   Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen

   Contact: michel@add-vision.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder
  6. Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen

   Contact: philip@alliantiemanager.com

   Bijzonderheden: gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse.

   Lees verder
  7. Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050

   Contact: klaasjan.raat@kwrwater.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder
  8. Natuurlijk Zoet

   Contact: peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl

   Bijzonderheden: project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek

   Lees verder
  9. Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe

   Contact: mail@gjdeblois.eu

   Bijzonderheden: drie locaties (winpercelen en infiltratieperceel) nabij Noordgouwe

   Lees verder
  10. Samenwerken voor Zoet Water

   Contact: petervanveelen@burowaterfront.nl

   Bijzonderheden: project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek

   Lees verder
  11. Taskforce Governance

   Contact: vanpopering@erbs.eur.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder
  12. Zeemos

   Contact: jouke.heringa@hz.nl

   Bijzonderheden: twee onderzoekslocaties, Mattenhaven en Veerse Meer

   Lees verder
  13. Zoetwater Academie

   Contact: jouke.heringa@hz.nl

   Bijzonderheden: overkoepelend, geen specifieke locatie

   Lees verder
  Projectnaam Contact Bijzonderheden
  LivingLab-Icon19-Geel Bloemrijke akkerranden: Het Akkerrandenproject richt zich op het vergroten van de biodiversiteit van met name de bestuivende insecten én het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het landschap. s.wierckx@has.nl gebiedsaanpak, op diverse plekken verspreid over Schouwen-Duiveland
  marker.png Bodem- en watercoaching: Binnen het project Bodem- en Watercoaching gaan de ondernemer en bodem- en wateradviseur samen op zoek naar effectieve kansen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit om zo de afhankelijkheid van extern zoet water te verminderen. maartje.nijssen@zlto.nl perceelsaanpak, vindt op meerdere plekken plaats
  Icoon 16 Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren: Verschillende toepassingen van antiverziltingsdrainage en dubbele drainage op de laaggelegen poelgronden van Schouwen-Duiveland, gaan aan de hand van een monitorings- en evaluatieprogramma gegevens over de effecten van deze drainagetechnieken opleveren. mklijn@add-vision.nl perceelsaanpak, op drie locaties, twee in Kerkwerve en een in Dreischor
  LivingLab-Icon16-Groen Fieldlabs: In de gebiedsaanpak werken landeigenaren en -gebruikers samen aan een gezamenlijke aanpak voor een verbeterd en vernieuwend watersysteem. Doel is een klimaatrobuust watersysteem voor een vitaal landelijk gebied. petervanveelen@burowaterfront.nl gebiedsaanpak, drie fieldlabs Burghsluis, Brouwershaven-Zonnemaire en Dijkwater
  Icoon 11 Investeringsvouchers voor Duurzame Zoetwateroplossingen: Agrariërs op Schouwen-Duiveland hebben steeds vaker te maken met verzilting, bodemdaling en extreme weersomstandigheden door klimaatverandering. Om in de toekomst een vitaal en leefbaar platteland te houden is de overgang naar een klimaatbestendig en zelfvoorzienend watersysteem ingezet. michel@add-vision.nl overkoepelend, geen specifieke locatie
  Icoon 3 Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen : De gebiedscoalitie richt zich voor het gebied rondom de Oosterschelde op vraagstukken als de toekomstige waterveiligheid, de toenemende verzilting van landbouwgrond en de dreigende verdwijning van slikken en schorren. philip@alliantiemanager.com gebiedscoalitie Zierikzee-Bruinisse.
  LivingLab-Icon9-Blauw Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050: In ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050’ (LN2050) gaan agrariërs, de Zeeuwse overheden en andere gebruikers van het landelijk gebied met een onderzoeksteam van KWR, Deltares en Wageningen University & Research (WUR) de komende drie jaar samen aan de slag.
  klaasjan.raat@kwrwater.nl overkoepelend, geen specifieke locatie
  LivingLab-Icon10-Bruin Natuurlijk Zoet: In de periode 2019-2021 hebben agrariërs onder leiding van hydrologen van Acacia Water de EC-waarde (een indicatie voor het zoutgehalte van het water) van de sloten rondom hun percelen gemeten. peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek
  LivingLab-Icon8-Geel Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe: De 3 jaar durende 'Praktijkproef Kreekruginfiltratie Noordgouwe' is gericht op het aanvullen en duurzaam beheren van een ondergrondse zoetwaterbel in de zandige bodem van de oude kreekrug. mail@gjdeblois.eu drie locaties (winpercelen en infiltratieperceel) nabij Noordgouwe
  LivingLab-Icon8-Bruin Samenwerken voor Zoet Water: Het project was gericht op pilots voor mogelijkheden voor zoetwateropslag in de ondergrond die naar grootschalige toepassing gebracht kunnen worden. Vervolg in twee praktijkprojecten voor het demonstreren van innovatieve drainages en kreekruginfiltratie. petervanveelen@burowaterfront.nl project afgerond, resultaten in de digitale bibliotheek
  LivingLab-Icon11-Groen Taskforce Governance: De Taskforce Governance helpt de projecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland door bij knelpunten op financieringsgebied, wet- en regelgeving, beleid en samenwerkingen te zoeken naar oplossingen en advies te geven over deze vraagstukken. vanpopering@erbs.eur.nl overkoepelend, geen specifieke locatie
  LivingLab-Icon17-Bruin Zeemos: Mossel(hangcultuur)kwekers en zeewierkwekers slaan handen ineen voor het project ZEEMOS. In dit project wordt de combinatie van mosselhangcultuurkweek en zeewierkweek onderzocht. jouke.heringa@hz.nl twee onderzoekslocaties, Mattenhaven en Veerse Meer
  LivingLab-Icon11-Geel Zoetwater Academie: Het kennis- en leernetwerk van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland zorgt voor het verspreiden en vastleggen van relevante kennis over zoet water. Hiervoor organiseert zij kennisbijeenkomsten en workshops waarin leren van de opgebouwde kennis over zoet water en het leren van elkaar centraal staat. jouke.heringa@hz.nl overkoepelend, geen specifieke locatie

  Sommige projecten zijn overkoepelend en kennen geen specifieke plek op de kaart. Andere projecten vinden op meerdere plekken plaats, zoals bijvoorbeeld de fieldlabs voor zoet water.

  De plek van het icoon heeft voor onderstaande projecten géén relatie met de locatie op de kaart:

  • Taskforce Governance zoekt bij knelpunten op financieringsgebied, wet- en regelgeving, beleid en samenwerkingen naar oplossingen en geeft advies over deze vraagstukken.
  • Zoetwater Academie is het kennis en leernetwerk voor het actief verspreiden en delen van de zoetwaterkennis die in de projecten wordt opgedaan.
  • Voucherregeling voor duurzame zoetwateroplossingen voor agrariërs op Schouwen-Duiveland is een inmiddels gesloten subsidieregeling voor investeringen in oplossingen om de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.
  • Bodem- en watercoaching waaraan 25 agrariërs deelnemen.
  • Bloemrijke akkerranden zijn te vinden op meerdere plekken op Schouwen-Duiveland.
  • Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2050 (LN2050) is gericht op een klimaat- en waterrobuuste inrichting van het landelijk gebied vanuit het bodem- en watersysteem.