Bibliotheek

In de bibliotheek van het Living Lab vindt u naast onderzoeksrapporten, publicaties, brochures, kanskaarten en factsheets ook video’s van projecten en activiteiten. Ze staan per project gegroepeerd, op volgorde van verschijnen (datum). U kunt ze hier openen en downloaden. Bovenaan staan de video's over het Living Lab Schouwen-Duiveland, daaronder volgen:

  • Bloemrijke akkerranden
  • Fieldlabs zoet water
  • Governance vraagstukken
  • Natuurlijk Zoet
  • Samenwerken voor Zoet Water
  • Voucherregeling Zoetwateroplossingen
  • Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen
  • ZEEMOS

Bij het in juli 2022 afgeronde project 'Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing’ horen de resultaten en producten: digitale brochure, eindrapport, deelrapportage, kanskaarten en factsheets.  

Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen