Bibliotheek

In de bibliotheek van het Living Lab vindt u naast onderzoeksrapporten, publicaties, brochures, kanskaarten en factsheets ook video’s van projecten en activiteiten. Ze staan hieronder op volgorde van verschijnen (datum). U kunt ze hier openen en downloaden.

Bij het in juli 2022 afgeronde project 'Samenwerken voor Zoet Water – van pilots naar grootschalige toepassing’ horen de resultaten en producten: digitale brochure, eindrapport, deelrapportage, kanskaarten en factsheets.  

Onderzoeksrapporten en publicaties