Veldmetingen in het natte seizoen

7 mei 2024

In Kerkwerve en Dreischor is voor het project ‘Samenwerken voor zoet water – innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren’ dubbele, peilgestuurde drainage en antiverziltingsdrainage aangelegd. Dit praktijkproject laat zien hoe deze systemen werken, of er zoet water via de drains kan worden geoogst en of het de zoutdruk kan verlagen.  

Voor dit driejarige proefproject stelden Acacia Water en Deltares een monitoringsprogramma op. De zoete (bovenste) en zoute (onderste) drains bij dubbele drainage zijn voorzien van monitoringsapparatuur en in het groeiseizoen en het natte seizoen worden veldmetingen gedaan aan het bodem- en watersysteem.

Op deze manier krijgen we antwoord op vragen als: hoeveel water kan worden geoogst, hoe zit het met de zoet-zoutverdeling in de ondergrond, hoe gedraagt de grondwaterstand zich, hoe hoog is de zoute kweldruk en is er ruimte voor peilopzet? Hierdoor weten we hoe goed de drainagesystemen werken en wat het effect is op zoet en zout water in de bodem. Door in dit project extra goed te meten kunnen we de werking van de innovatieve drainagesystemen onderbouwen en aantonen of deze systemen in de praktijk kansrijke zoetwatermaatregelen zijn.  

Veldmetingen still uit het filmpje

Een bewerkt stukje van een filmpje (door Ilja America - van den Heuvel van Deltares) laat zien hoe de veldmetingen gedaan worden.    

  • Links in beeld: rhizons worden geplaatst om het vocht in de bodem tot ongeveer 90 cm diepte op te zuigen en te meten. Dit water is het water dat de gewassen kunnen gebruiken.
     
  • Midden in het beeld: met geofysische CVES-meting wordt een profiel van de zoet-zout verdeling in de bodem tot ongeveer 6 meter diepte in kaart gebracht. Bij dit systeem wordt een rij stalen pinnen in de grond geslagen en wordt hiertussen een elektrisch veld opgewekt waaruit informatie over de ondergrond wordt gehaald.
     
  • Rechts in beeld: bij een prikstokmeting wordt een lange stang met een sensor de grond ingedrukt en wordt elke 10 cm de geleidbaarheid gemeten om een indicatie van het zoutgehalte tot 4 meter diepte te krijgen.

Dit project is een samenwerking van Acacia Water, Deltares, Delphy, AIKC Proefboerderij Rusthoeve, Maatschap den Boer, Land- en Tuinbouwbedrijf Klompe & van der Linde, Den Hartog Landbouw VOF en gemeente Schouwen-Duiveland.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl

Drie logo's POP3 project
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".