Verfijnen modelonderzoek

6 februari 2024

Studiejaar 2022 – 2023 was voor project ZEEMOS het laatste jaar van het driejarig onderzoek door de HZ University of Applied Sciences. In de eerste helft van 2024 wordt nog volop aan dit onderzoek naar de effecten van gecombineerde kweek van ZEEwier en hangcultuurMOSselen voor de groei van geteelde suikerwier gewerkt. De eindrapportage wordt eind juni verwacht.

Verfijnen modelonderzoek Zeemos

De komende maanden wordt verder gewerkt aan het modelonderzoek en de verdere verfijning hiervan zodat de gevonden resultaten van verhoogde groei van het zeewier beter verklaard kunnen worden. We zien dat een groeiend aantal partijen bij de gecombineerde kweek van zeewier en hangcultuurmosselen betrokken zijn en de ook kennisontwikkeling staat niet stil. Zo zal in samenwerking met een aantal promovendi worden doorgegaan met het onderzoek naar perspectieven van co-cultivatie met andere soorten zeewier in het vizier en nieuwe kweeklocaties bij bijvoorbeeld windmolenparken op zee.

Op de platformbijeenkomst van de Zuidwestelijke Delta in oktober, ging Jouke Heringa van de HZ University of Applied Sciences in op een aantal conclusies: suikerwier groeit tot 33% beter in de buurt van hangcultuurmosselen en er werden hogere lichtintensiteiten tussen de mosselen gevonden. De hoeveelheden nutriënten zijn variabel en afhankelijk van het seizoen. Op het vlak van de afzetmarkt voor het suikerwier zijn er nog uitdagingen.  

Het onderzoek vond plaats op drie locaties, de Mattenhaven op Neeltje Jans, het Veerse Meer en de Schelphoek. De onderzochte factoren in aan- en afwezigheid van mosselen werden toegelicht in een eerder interview voor het Living Lab Schouwen-Duiveland, zie ook: https://livinglabschouwen-duiveland.nl/nieuws/zeewiermetingen-het-derde-jaar