Zoetwaterplannen? Kom nu in actie

18 januari 2023

Voor agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland is het beschikken over voldoende zoet water een uitdaging. De zoetwaterbeschikbaarheid komt in een omgeving die te maken heeft met verzilting en verdroging steeds meer onder druk te staan.

Afgelopen zomer heeft gemeente Schouwen-Duiveland een voucherregeling opengesteld voor agrariërs met plannen voor innovatieve zoetwateroplossingen. De subsidiepot bedraagt één miljoen euro. Een agrarische onderneming op Schouwen-Duiveland kan een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage tot 50% met een maximale bijdrage van € 150.000. Zie de inspiratiepagina voor voorbeelden van plannen en projecten die met subsidie via een investeringsvoucher worden uitgevoerd.

Kent u de regeling nog niet? In onderstaande video worden de stappen van deze eenvoudige regeling toegelicht en laten Noël van Capelle, Pieter de Ruijter en Michel Carol zien waarom en hoe u hiervoor een aanvraag indient.

De video werd geproduceerd door Mighty Impulse Media.

Heeft u een plan of idee voor een zoetwateroplossing? Blijf er niet mee rondlopen maar kom in actie en maak gebruik van deze regeling. Want zoals wethouder Paula Schot in het filmpje zegt: “De voucherregeling is open tot 30 juni. Wacht niet tot het drukke agrarische seizoen weer begint, ga aan de slag en grijp deze kans!”

De regeling kan worden ingezet voor het inkopen van kennis, het doen van onderzoek of kleinschalige investeringen of voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om bewezen technieken grootschaliger te gaan toepassen.

Voor hulp of meedenken, kunt u terecht bij AddVision (Michel Carol, michel@add-vision.nl of 06-57889857) en de gemeente (Peter van Sante, peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl).  
Andere ondernemers gingen u voor. Twaalf aanvragen van agrariërs op Schouwen-Duiveland zijn gehonoreerd, vijf verkeren in het aanvraagproces en op dit moment zijn in totaal vijftig project-ideeën in beeld.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.