15 juli openstelling subsidieregeling investeringsvouchers zoetwateroplossingen

13 juli 2022

Vanaf 15 juli 2022 kunnen agrariërs op Schouwen-Duiveland die innovatie-ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen investeringsvouchers aanvragen. In totaal is er één miljoen euro te verdelen. Meer informatie of een voucher aanvragen: https://www.livinglabschouwen-duiveland.nl/projecten/investeringsvouchers-voor-duurzame-zoetwateroplossingen

Het idee eerst bespreken?
U kunt eventueel ook deelnemen aan de online of offline gespreksrondes op: 13 juli, 20 juli of 17 augustus, steeds van 13.00-17.00 uur. Aanmelden kan via mathijs@add-vision.nl

Wilt u ook aangeven of u voorkeur heeft voor een online of offline gesprek? Op basis hiervan bepalen wordt bepaald hoe de gespreksrondes plaatsvinden. Uiteraard ontvangt u een definitieve uitnodiging.

Ondersteuning nodig bij aanvraag?
Gemeente Schouwen-Duiveland heeft AddVision Projectmanagement gevraagd  te ondersteunen bij deze regeling. U kunt met vragen terecht bij Michel Carol via michel@add-vision.nl of via 06-57889857.

Wat willen we bereiken met deze bijdragen?
De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs die zelf ideeën hebben voor duurzame zoetwateroplossingen. Deze ideeën moeten helpen de innovatiekracht binnen de sector te vergoten. We willen samenwerken aan het behouden van een vitaal en leefbaar platteland.

De vouchers helpen de innovatiekracht op dit thema te vergroten en stimuleren om tot klimaatrobuuste oplossingen te komen. Een agrarische onderneming op Schouwen-Duiveland kan een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage van 50% met een maximale bijdrage van € 150.000.

Deze regeling is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.