Veel belangstelling voor investeringsvouchers voor zoetwateroplossingen

12 oktober 2022

Voor de investeringsvouchers voor zoetwateroplossingen voor agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland bestaat veel animo. De in juli en augustus georganiseerde spreekuren zaten vol en er waren een behoorlijk aantal gesprekken op locatie. Twee aanvragen zijn inmiddels toegekend. Veel zit nu nog in het vat en meer toekenningen worden verwacht.

Projectideeën
28 projectideeën zijn in beeld voor indiening. De projectideeën zijn divers en geografisch gespreid over Schouwen-Duiveland. Zij variëren van peilsturing, opslag en buffering tot de aanschaf van machines voor niet kerende grondbewerking. De aanvragers werken individueel, vanuit een maatschappelijk collectief of vormen een samenwerkingsverband van meerdere agrariërs.

Hoe werkt de regeling?
Vanaf 15 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 staat de regeling open en in totaal is er één miljoen euro te verdelen. Een agrarische onderneming op Schouwen-Duiveland kan een voucher aanvragen voor een subsidiebijdrage van 50% met een maximale bijdrage van € 150.000. De vouchers zijn bedoeld voor agrariërs op Schouwen-Duiveland met innovatie-ideeën voor duurzame zoetwateroplossingen. Deze ideeën gaan helpen de innovatiekracht binnen de sector te vergoten en stimuleren om tot klimaatrobuuste oplossingen te komen.

De regeling omvat o.a.: het inkopen van advies of kennis, haalbaarheidsonderzoeken en innovatieve investeringen, aanschaf van machines voor grondbewerking die het watervasthoudend vermogen van de bodem bevorderen, demonstratieprojecten, het uitzoeken van fasering of opschaling en het inschakelen van een bodem- en watercoach. Kijk hier voor een toelichting op de voorwaarden en de vier onderdelen van de subsidieregeling.

Sparren, meedenken, hulp nodig?
Gemeente Schouwen-Duiveland vroeg AddVision Projectmanagement agrariërs te helpen bij het gereedmaken van een aanvraag, zij staan altijd open voor een gesprek. Bent u agrariër dan is het dus niet nodig dat er al een vastomlijnd plan ligt, nee juist ook met uw eerste ideeën kunt u bij hen terecht. Past een idee niet in de voucherregeling dan wordt u zoveel mogelijk doorverwezen en begeleid naar andere regelingen en subsidiemogelijkheden, zodat er mogelijk toch financiële ondersteuning komt. Voor hulp bij meedenken over en het doen van uw aanvraag kunt u terecht bij Michel Carol van AddVision Projectmanagement via michel@add-vision.nl of 06-57889857.

Informatieavond  
Op 3 november wordt een informatieavond georganiseerd in samenwerking met ASD/ZLTO, gemeente, provincie en waterschap. In het plenaire deel komen de regeling en praktische voorbeelden en ervaringen van agrariërs aan bod. Ook wordt het beleid en het proces van eventueel benodigde meldingen en vergunningen toegelicht. Tijdens het tweede deel van de avond kunt u over uw vragen en ideeën in gesprek gaan met experts en betrokkenen van ASD/ZLTO, gemeente, provincie en waterschap. Het programma voor de informatieavond staat op onze evenmentenpagina. En hier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Ondersteuning bij het doen van de aanvraag
Op de aanvraagpagina vindt u naast uitleg over wat er nodig is voor het doen van de aanvraag ook de formats voor het projectplan, de MKB-definitie en de begroting. Heeft u vragen over het proces dan kunt u contact opnemen met Peter van Sante van de gemeente Schouwen-Duiveland, via 0111-452 000.

 

Deze regeling is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.