Laatste kans op vouchers voor innovatieve zoetwatermaatregelen

25 april 2023

Tot en met 30 juni 2023 kunnen agrariërs op Schouwen-Duiveland die samen of individueel aan de slag willen met zoetwateroplossingen op hun bedrijf, een innovatievoucher aanvragen. De vouchers kunnen worden ingezet voor het inkopen van kennis, het doen van onderzoek, kleinschalige investeringen of voor het opschalen van bewezen technieken. Een plan maken, hoef je niet alleen te doen. Wist je dat ook het inschakelen van een adviseur om te helpen het plan op papier krijgen of hulp bij het indienen van de aanvraag binnen de regeling valt? De subsidiepot is nu nog voor de helft gevuld. Maar de tijd gaat snel en er is tijd nodig om een plan vorm te geven. Heb je ideeën om met zoetwatermaatregelen aan de slag te gaan, kom dan nu in actie!

Werkzaamheden

Inspiratie en nieuwe ideeën opdoen
Op de nieuwe inspiratiepagina staan voorbeelden van zoetwateroplossingen waarvoor vouchers zijn aangevraagd en komen agrariërs aan het woord. Neem er een kijkje om ideeën op te doen en zelf ook aan de slag te gaan met het indienen van een aanvraag.

Waarvoor worden aanvragen ingediend?
Op dit moment zijn 31 aanvragen binnengekomen. Per onderdeel van de regeling schetsen we hier een beeld van de ingediende aanvragen. Agrariërs die eerst een nieuwe aanschaf (1c) aanvroegen, komen nu terug voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of voor een toepassing en opschaling van een bewezen techniek (1b of 2). De agrariërs die nieuwe drainagetechnieken uitproberen, vragen ook subsidie aan voor de opslag van ‘te oogsten’ zoet water. Ondernemers die gezamenlijk een subsidieaanvraag deden voor een waterconserveringsplan komen nu ook individueel terug voor een vervolgaanvraag. Momenteel zitten er nog aanvragen voor onderdeel 2 in de pijplijn en weten we dat er gewerkt wordt aan 17 projecten die nu bijna klaar zijn om in te dienen voor subsidie. We zien dat bij de keuze voor aanschaf van nieuw materiaal vaak een bijdrage gevraagd wordt voor een klepelmaaier, biomulchfrees, voorzetwoeler en ecoploeg. Voor de haalbaarheidsonderzoeken is het maatwerk. Vaak gaat het om een innovatieve oplossing in combinatie met een bassin of een silo.

De voucherregeling heeft een vliegwieleffect. Steeds meer agrariërs gaan aan de slag met zoetwatermaatregelen op het bedrijf. In totaal is er nu voor bijna 1,4 miljoen euro aan projecten goedgekeurd of in proces voor toekenning.

Aan de slag
Wil jij ook aan de slag met zoetwateroplossingen voor jouw bedrijf, maar weet je niet waar te beginnen? Neem (gratis) contact op met Michel Carol van AddVision (michel@add-vision.nl of 06-12345678).

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.