Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren

Het POP3- project “Demonstratieproject innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is gestart. Verschillende toepassingen van antiverziltingsdrainage en dubbele drainage op de laaggelegen poelgronden van Schouwen-Duiveland, gaan aan de hand van een monitorings- en evaluatieprogramma gegevens over de effecten van deze drainagetechnieken opleveren. Op basis hiervan worden o.a. kengetallen en richtlijnen voor aanleg, beheer en onderhoud ontwikkeld. Deze praktijkgegevens zullen meer inzicht geven in werking en rendement.
 
Dit project is een samenwerking van Acacia Water, Deltares, Delphy, AIKC Proefboerderij Rusthoeve, Maatschap den Boer, Land- en Tuinbouwbedrijf Klompe & van der Linde, Den Hartog Landbouw VOF en gemeente Schouwen-Duiveland. Het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma subsidieert de helft van de kosten, ook provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland financieren een groot deel naast een eigen bijdrage van de deelnemende kennispartijen.

Dit demonstratieproject voor innovatieve drainage is het vervolg op het afgeronde POP3-project “Samenwerken voor Zoet Water” waarbij de haalbaarheid van deze drainages is onderzocht. Op de bibliotheekpagina van het Living Lab vindt u de eindrapportage en digitale brochure van dit project.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl

Drie logos voor POP3 project
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".
logo's van projectpartners

Laatste projectnieuws

beeld van personen rondom zichtbaar deel van de drainage proef
30 november 2023

Voortgang project “POP3 Samenwerken voor Zoetwater - innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren”

Lees verder
Filmopnames voor Trots op Zeeland
4 april 2023

Innovatieve drainage Kerkwerve op tv bij Omroep Zeeland

Lees verder
aanleg dubbele drainage
2 februari 2023

Webinar 7 februari "Op naar Efficiënt met Water"

Lees verder
Innovatieve drainage gaat de grond in
6 december 2022

Praktijkproeven met drainagetechnieken bij agrariërs

Lees verder
aanleggen dubbele drainage
27 oktober 2022

Innovatieve drainages voor demonstratieproject aangelegd

Lees verder