Innovatieve drainage Kerkwerve op tv bij Omroep Zeeland

4 april 2023

Op 24 maart werd de praktijkproef met innovatieve drainage in Kerkwerve gefilmd voor 'Trots op Zeeland' dat met een aantal afleveringen inzoomt op ‘water’. Arjen Roelandse van Acacia Water en biologische akkerbouwer Lennert den Boer van Nieuw Leven/Maatschap Den Boer in Kerkwerve vertellen met trots over dit innovatieve project.

Op 30 maart zond Omroep Zeeland het korte filmpje waarin de innovatie op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd uit.

De titel van de aflevering is Trots op ons zoetwater. Via deze link is de aflevering terug te kijken: https://lnkd.in/dn4NWmbD

Filmopnames voor Trots op Zeeland

Op twee testpercelen, bij Den Boer en ook bij Den Hartog in Kerkwerve, is dubbele drainage aangelegd. Een nieuwe techniek die nog niet eerder is uitgeprobeerd. Twee drains zijn steeds precies boven elkaar aangelegd, uit de onderste drain komt zout water en uit de bovenste zoet water. De komende twee jaar wordt getest of zoet water is af te vangen en welke afstellingen van de drains daarvoor nodig zijn.

Een monitoring- en evaluatieprogramma zal gegevens opleveren over de effecten van deze drainagetechnieken. Op basis hiervan worden o.a. kengetallen en richtlijnen voor aanleg, beheer en onderhoud ontwikkeld. Deze praktijkgegevens leveren meer inzicht in werking en rendement. Dat is belangrijke informatie om de aanleg van deze drainages verder te kunnen uitrollen.

Filmopname voor Trots op Zeeland

Dit project is een samenwerking van Acacia Water, Deltares, Delphy, AIKC Proefboerderij Rusthoeve, Maatschap den Boer, Land- en Tuinbouwbedrijf Klompe & van der Linde, Den Hartog Landbouw VOF en gemeente Schouwen-Duiveland.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---  

Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl

Drie logos voor POP3 project
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".