Praktijkproeven met drainagetechnieken bij agrariërs

6 december 2022

In het project “Samenwerken voor Zoet Water” voerde Acacia Water dit jaar en vorig jaar onderzoek uit naar de mogelijkheden om zoet water vast te houden bij poelgronden. Na de uitvoering van quickscans, werden bij vier bedrijven mogelijkheden onderzocht om tegen betaalbare kosten zoet water te kunnen vasthouden zodat dit bij droogte gebruikt kan worden voor de gewassen. Geconcludeerd werd dat er mogelijkheden zijn voor dubbele drainage en antiverziltingsdrainage.

Het is bijzonder dat deze drainagetechnieken nu in de praktijk worden getest in het demonstratieproject “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren”. Agrariërs in Kerkwerve en Dreischor gaan de samenwerking met de partijen aan en stellen op het bedrijf een proefperceel beschikbaar voor het in de praktijk testen van deze technieken. Met deze samenwerking is de broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland heel blij. Want de praktijktoets op de klei van Schouwen-Duiveland is voor deze innovatieve technieken van groot belang.

Poelgronden
De grootste uitdaging op Schouwen-Duiveland is het behouden van zoet water voor de kleiige poelgronden. Op de bedrijven van Den Hartog en Den Boer in Kerkwerve is een demonstratieperceel voorzien van dubbele drainage. Tijdens dit project worden naast de bemonstering van hoeveelheid en de kwaliteit van het vrijkomend drainwater ook de resultaten en de opbrengsten van het groeiseizoen gemonitord.

Op het bedrijf van Klompe/Van der Linde in Dreischor wordt nog een perceel voorzien van antiverziltingsdrainage. Eind november lukte het nog niet om het perceel te draineren doordat het perceel laat vrij kwam van gewas en het daarna te nat werd. Zodra het weer het toelaat, wordt ook dit perceel voorzien van drainage. Dan wordt getest of de antiverziltingsdrainage voldoende zoet water gaat leveren om problemen in periodes van droogte het hoofd te kunnen bieden. Zie voor een toelichting op de technieken van dubbele drainage en antiverziltingsdrainage het nieuwsitem van 27 oktober.

Kreekruggen
Voor een vervolgonderzoek op het door KWR in 2022 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek voor een kreekruginfiltratie in Noordgouwe is samen met de drie betrokken agrarische bedrijven en provincie Zeeland een projectvoorstel ingediend voor een Europese Interregsubsidie, waarover in maart 2023 een besluit valt. Oude kreekruggen bevatten vaak een zandige bodem en in die zandige bodem zit vaak een zoetwaterbel. Deze zoetwaterbel kan als deze groot genoeg is, gebruikt worden om er bij droogte zoet water uit te halen. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is  geconstateerd dat het mogelijk moet zijn om de zoete waterbel aan te vullen. Het idee is dat door deze zoetwaterbel duurzaam te beheren en te zorgen dat er meer water in komt dan er uit gaat, het water benut kan gaan worden.

Zodra er meer nieuws bekend is over dit project wordt dit gepubliceerd op de website van het Living Lab Schouwen-Duiveland.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl

Drie logos voor POP3 project
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".