Anti-verziltingsdrainage in Dreischor

9 mei 2023

Voor het 'demonstratieproject: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren' is met de aanleg van anti-verziltingsdrainage op een perceel van Land- en Tuinbouwbedrijf Klompe & van der Linde in Dreischor ook de laatste aanleg gerealiseerd. Na lang wachten waren de condities nu goed genoeg zodat de draineur voor de aanleg met de machines het land op kon.

Met anti-verziltingsdrainage op het testperceel in Dreischor kan de zoete regenwaterlens in de ondergrond van het perceel worden vergroot. Tegelijkertijd kan verzilting worden tegengegaan zonder dat de ontwatering in de natte perioden verslechtert.

Aanleg antiverziltingsdrainge Dreischor

Bij Nieuw Leven/Maatschap Den Boer en Den Hartog in Kerkwerve ging de dubbele drainage op twee testpercelen al eerder de grond in. Twee drains zijn hier steeds precies boven elkaar aangelegd, uit de onderste drain komt zout water en uit de bovenste zoet water. Zij hebben al enige ervaring kunnen opdoen met deze nieuwe techniek die nog niet eerder is uitgeprobeerd. Getest wordt of zoet water is af te vangen en welke afstellingen van de drains daarvoor nodig zijn.

Zoet water sparen: werking en rendement
Met een monitorings- en evaluatieprogramma komen gegevens over de effecten van deze in het kader van dit POP3-project aangelegde drainagetechnieken beschikbaar. Waardoor meer inzicht in werking en rendement van deze technieken ontstaat. Belangrijke informatie die nodig is om de aanleg van deze drainages verder te kunnen uitrollen.

Bouwbord demonstratieproject

Bij de drie agrarische bedrijven die deelnemen in het demonstratieproject zijn ook de informatieve bouwborden over het praktijkproject geplaatst. Hierop staat aangeven wat het doel van het project is, welke drainagetechnieken op de testpercelen in de praktijk getest worden en is eveneens te lezen wie de partners in het project zijn.

Dit project is een samenwerking van Acacia Water, Deltares, Delphy, AIKC Proefboerderij Rusthoeve, Maatschap den Boer, Land- en Tuinbouwbedrijf Klompe & van der Linde, Den Hartog Landbouw VOF en gemeente Schouwen-Duiveland.

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

Het POP3-project “Samenwerken voor Zoetwater: innovatieve drainage testen, monitoren en evalueren” is onderdeel van Living Lab Schouwen-Duiveland/Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wordt voor de helft gefinancierd door een EU-bijdrage en wordt mede gefinancierd door provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

https://agriculture.ec.europa.eu/index_nl

Drie logos
“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".