Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water

Op 15 december staat er een bijeenkomst gepland waarin de resultaten worden toegelicht van het POP3-project “Samenwerken voor Zoet water opslag - van pilots naar grootschalige toepassing”. Deze informatieavond is bestemd voor agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland en vindt plaats in congrescentrum De Zeeuwse Stromen in Renesse.

Op 11 januari 2022 vindt er een webinar plaats over dit onderwerp.

Drie mensen bij een watergang