Kennisbijeenkomsten over zoet water

9 november 2021

De Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland is een van de deelprojecten van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland en wil als kennis- en leernetwerk relevante kennis over zoet water verspreiden en vastleggen. Centraal staat leren van de opgebouwde kennis over zoet water en leren van elkaar. Hiervoor organiseert de Zoetwater Academie kennisbijeenkomsten, workshops, excursies en meer.

Kennisbijeenkomsten over de ondergrondse opslag van zoet water
Op 15 december 2021 vindt de online-kennisbijeenkomst ‘Gebruik van de ondergrond voor zoet water’ plaats. Resultaten van het POP3-project “Samenwerken voor Zoet water - van pilots naar grootschalige toepassing” over zoetwateropslag in de ondergrond worden dan toegelicht. Aan bod komen:

  • antiverziltingsdrainage, waarbij het diepere zoute grondwater ondergronds wordt afgevoerd in plaats van het bovenste zoete water
  • combinatiedrainage die op de wat lagergelegen gronden kan worden toegepast
  • verschillende opties voor het vergroten en duurzaam beheren van de zoetwaterbel

Deze kennisavond wordt georganiseerd voor agrarische ondernemers op Schouwen-Duiveland. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Deze kennisbijeenkomst wordt op dinsdagavond 11 januari 2022 ook als webinar georganiseerd en staat dan open voor alle geïnteresseerden.

Wat staat er nog meer op het programma?
Op 27 januari 2022 organiseert de Zoetwater Academie Schouwen-Duiveland een kennisbijeenkomst over fysieke kleinschalige ingrepen en toepassingen, die agrarische ondernemers soms ook zelf kunnen doen. In maart 2022 komt er een kennisbijeenkomst over de ervaringen en kennis die is opgedaan in het project Bodem- en watercoaching. Informatie over de kennisbijeenkomsten wordt gepubliceerd op de pagina Kennis en leren.

Word lid van onze LinkedIn Community!
Er is een besloten LinkedIn-groep gestart vanuit de Zoetwater Academie om het delen van nieuws, interessante bijeenkomsten, cases en vragen over de beschikbaarheid van zoet water nog makkelijker te maken. We nodigen iedereen die hierbij betrokken is of wil zijn uit om lid te worden van deze groep.

 Aanmelden voor de LinkedIn-groep