Zorgen voor een zo gezond mogelijke bodem

4 juli 2023

Vanuit de bodem- en watercoaching en BodemUP stimuleren we agrariërs om bewust met de bodem om te gaan en goed na te denken over welke handelingen er worden uitgevoerd. Alles met de reden om de bodem zo optimaal en gezond mogelijk te houden, voor de toekomst en eventuele volgende generaties.

Bedrijfsbezoeken en adviezen voor verbetering en verandering
Terugblikkend op 2022 zijn weer zo’n 25 agrariërs driemaal bezocht door de bodemcoaches van CZAV/ZLTO. Tijdens de bezoeken werd onder andere gekeken naar de bodemanalyses, het invullen van het bedrijfs- bodem- en waterplan, werden de huidige grondbewerkingen besproken, keken we naar bemesting en uiteraard gingen we ook het veld in. Door middel van het graven van een profielkuil in een perceel kun je de bodem beter begrijpen en vaak kan je problemen hierna herleiden. Zo komen we met enige regelmaat verdichting tegen en wanneer dit niet op een te diepe laag zit, kan dit vaak met woelen nog opgeheven worden. De uitdaging van de adviseur is dan ook om samen met de agrariër te kijken naar hoe het beter of ook anders kan.

Vergroten van het watervasthoudend vermogen van de bodem
Het bedrijfs- bodem- en waterplan (BBWP) levert per perceel maatwerk voor boeren en tuinders. Het maatwerk biedt handvatten voor voldoende watervasthoudend vermogen, het bufferend vermogen van de bodem te vergroten en ook de benutting van nutriënten. Het BBWP brengt al deze aspecten samen in een gebruikersvriendelijke tool waarmee per bedrijf en per perceel adviezen worden gegeven voor een duurzamer bodem- en waterbeheer.

Kennisbijeenkomst over de bodem op 25 mei 2023

Een robuuste bodem
Afgelopen 25 mei organiseerde ZLTO in samenwerking met het kennis- en leernetwerk van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland de Zoetwater Academie een kennisbijeenkomst ‘Gezonde bodem en bedrijfsvoering’ op het bedrijf van Joost Delst. Als gastspreker was bodembioloog René Jochems van Groeibalans aanwezig. Met een mooie opkomst van zo’n 20 agrariërs was er die avond voldoende ruimte voor interactie. René gaf uitleg over hoe de bodem leeft en verteert met als vergelijking het verteringsstelsel van de mens. Een plant moet namelijk ook eten en scheidt ook uit. Ter plaatse werd een tarweperceel bezocht en hier werd het wortelgestel bekeken. Deelnemers wilden meer hiervan weten en waren zeer geïnteresseerd. Kijk hier voor de kennisbijeenkomst met René Jochems. En houd de website en LinkedIn van het Living Lab Schouwen-Duiveland in de gaten voor aankondigingen van nieuwe kennisbijeenkomsten en events na de zomer!

De coaches gaan ook dit jaar de deelnemende agrariërs meermaals bezoeken om het gesprek over de ideeën en de mogelijkheden voor het verbeteren van de bodemgesteldheid gaande te houden. Een gezonde bodem helpt het zoete water zo lang mogelijk vast en beschikbaar te houden voor de ontkieming en de groei van de gewassen.

Meer doen om de zoetwatersituatie te verbeteren?
Eind juni kwam de Kieswijzer Zoet Water beschikbaar. Deze tool beperkt zich niet tot Schouwen-Duiveland maar geeft voor heel Zeeland agrariërs en adviseurs meer inzicht in welke zoetwatermaatregelen op een bepaald perceel wel of niet kansrijk zijn. Lees hier het interview met Ymke Temmerman dat eerder op de website verscheen. Of ga direct naar de kieswijzer.

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.