Maatregel: haalbaarheidsonderzoek zoetwaterbeschikbaarheid

In het haalbaarheidsonderzoek dat binnenkort start, wordt uitgezocht of het zou werken een leiding te leggen door het eind aan de kop van de boomgaard. Daarop de drains met een relatief zoete waarde aan te sluiten en de ‘zoute’ drains naar de sloot af te voeren. De leiding zelf wordt aangesloten op een opvangbak. Hemelwater van de daken wordt daarin ook opgevangen.

Onderzoeksvragen
Gedurende dit onderzoek wordt gewerkt met een nieuw systeem dat goed wordt gemonitord. De slimme EC-meters en de overstort in de put zijn belangrijke onderdelen voor het bepalen van de juiste waterkwaliteit. Het water dat van mindere kwaliteit is, wordt overgepompt in de sloot.
We willen inzicht krijgen in vragen als hoeveel kuub zoetwater kan jaarrond worden ‘geoogst’, is dat voldoende water om aan onze vraag te voldoen, welke verbetermogelijkheden zien we na een jaar testen in de praktijk en hoe ontwikkelt de waterkwaliteit van water uit de drains zich naarmate het droger wordt in het voorjaar/zomer? Hopelijk werkt dit innovatieve systeem en lukt het op deze manier door slim, innovatief en zuinig met water om te gaan, minder zoet water nodig te hebben.