Maatregel: nieuwe aanschaf machine

Met deze klepelmaaier aan de voorkant van de tractor en een ploeg daarachter, gaat hij de groenbemester die hij in de winter laat staan fijn klepelen en meteen onderploegen. Dan is hij in een werkgang klaar. Dat bespaart hem arbeid en dus tijd. Ook hoeft hij de groenbemester dan niet meer eerst dood te spuiten en dat draagt bij aan de waterkwaliteit.

Niet kerende grondbewerking
Hij vertelt: “Laatst had ik een interessant gesprek met de bodem- en watercoach over de voor- en nadelen van niet kerende grondbewerking. Een bepaald soort groenbemester die in de winter afsterft kun je met de klepelmaaier versnipperen en dan laten liggen om ter plaatse te composteren. Dat is goed voor het organisch stofgehalte, voor de bodemstructuur en het helpt tegen het verslempen van de grond. Hierdoor kan de bodem meer water vasthouden. En het mooie is dus nu, dat ik met deze nieuwe maaier ervaring kan gaan opdoen met niet kerende grondbewerking”

Aanvraagprocedure
Over zijn ervaring met het aanvraagtraject zegt hij: ”Ik moest eerst even alles goed doorlezen en dan nog eens lezen. Daarna had ik contact met AddVision om iets op te helderen en vervolgens ging het allemaal heel snel. Ik kreeg de bevestiging en de betaling kwam er vlot achteraan. Van aanvraag tot betaling duurde het nog geen 2 à 3 weken. Ik kreeg tot mijn verrassing de bevestiging van de gemeente wel in mijn spam-box. Maar die kijk ik gelukkig eens in de zoveel tijd even door. Waarom mijn spamfilter dit bericht tegenhield, geen idee.”