Maatregel: Zoetwatervoorraad in de ondergrond vergroten

Op de kwekerij voor bijzondere groenten in Zonnemaire heeft Dieneke Klompe plannen met een stuk grond dat zij samen met haar zoon in beheer gaat nemen.

Zonlicht over nieuwe uitbreiding kwekerij Zonnemaire

Haar visie omvat het samenwerken met de natuur en herstel van biodiversiteit. Lucht, aarde, zon en water hebben ruimte nodig om gezond voedsel te kunnen produceren. Op haar bedrijf wordt gewerkt met niet kerende grondbewerking en zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De gewassen groeien op eigen kracht. Op basis van die filosofie en werkwijze wil zij de watersituatie ter plekke goed geregeld hebben. Daarom diende ze een aanvraag in via de voucherregeling.

Ligging en zoute kweldruk
De kwekerij is aan de rand van de Grevelingen gelegen en heeft te maken met zoute kweldruk: “Dat is een gegeven en daar wil ik zo goed mogelijk mee omgaan. Ik val binnen de grenzen van het fieldlab Brouwershaven-Zonnemaire en doe daaraan mee. Mijn idee is op mijn bedrijf te zorgen voor een ‘gesloten waterhuishouding’ waarbij ik minimale  connectie heb met de omliggende polder.”

Elementen van het zoetwaterplan
De drainage die vooral gericht is op het afvoeren van het teveel aan water, wordt aangepast en door duurzaam beheer van de bodem kan dit op lokaal niveau een verbetering zijn voor de opbouw van een zoetwatervoorraad in de ondergrond. De aanwezige sloot wordt verbreed waardoor het waterbergend vermogen groter wordt. Ook voorziet ze de sloot van geleidelijk aflopende natuurlijke oever die worden ingezaaid met allerlei inheemse planten. “Ik zit met mijn kwekerij tegen een bloemendijk aan en ik werk al 20 jaar op biologische leest. Door te zorgen voor verbinding van andere ecologische eilandjes ontstaat een soort lint, een verbinding die waardevol is voor de biodiversiteit.” Dieneke pakt zaken altijd vanuit het positieve aan, ze zegt: “Je moet het simpel houden. Als ieder doet wat er kan, komen we samen toch een stap verder.“

In het kader van het waterconserveringsplan, het ‘stuwtjesplan’ wordt er een stuwtje geplaatst, waardoor de capaciteit om zoet water te kunnen bergen groter wordt. Samen met de experts uit het project wordt onderzoek gedaan en gemonitord om te kijken of de aannames kloppen. Hiervoor is een aparte aanvraag gedaan, zie ook het 'stuwtjesplan'.

Bloed, zweet en tranen
Het heeft veel tijd gekost om de plannen vorm te geven: “Ik kan wel zeggen dat het best een ingewikkelde weg was. Je moet eigenlijk ‘subsidietaal’ spreken en daarnaast natuurlijk veel dingen regelen en zaken uitzoeken. Zonder de praktische hulp van Michel Carol was het een stuk lastiger geweest. Nu ik de toekenning van de aanvraag voor mijn zoetwaterplannen binnen heb, ben ik daarmee natuurlijk hartstikke blij en kan ik een start gaan maken.”