Leren is vooruitzien

3 november 2022

‘Klimaat Adaptieve Waterkerende Landschappen’ is een tweejarig project van de Kennis Community Oosterschelde. Doel is samen met lokale belanghebbenden nieuwe kennis, concepten en bouwstenen voor brede waterkerende landschappen te ontwerpen die meerwaarde voor natuur, recreatie, voedselproductie en veiligheid hebben.

Op Schouwen-Duiveland verenigde een groep ondernemers, bewoners en grondeigenaren uit de zone van Zierikzee tot Bruinisse zich in de Gebiedscoalitie Zierikzee - Bruinisse. Op 18 oktober kwam deze groep voor 2e keer bij elkaar in het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Twee recreatieve ondernemers uit het gebied presenteerden binnen het thema “versterken beleving ” hun idee voor een natuureducatief programma voor basisschoolkinderen. Zoals een box waarmee ouders en hun kinderen spelenderwijs de natuur rondom de Kreken van Ouwerkerk en langs de Oosterschelde kunnen zien en beleven. Daarin een link naar klimaatverandering door middel van o.a. zoet-zoutwater proefjes, getijde-poelen en zoekkaarten met dieren/planten en hoe deze elkaar nodig hebben.

kustgebied

Studenten doen mee

In aansluiting kregen 4e-jaars studenten Coastal Challenge van de Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences het podium. De studenten gaan zich verdeeld in drie groepen de komende tijd verdiepen in het gebied aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen. Ze zijn gevraagd een goede analyse te maken en met innovatieve ideeën te komen. Gebiedskennis en verbinding met de mensen uit het gebied is daarvoor essentieel.

  • Groep 1: Hoe kan het slikken en schorren landschap worden versterkt en een rol krijgen als waterkerend landschap?
  • Groep 2: Hoe kan de bestaande harde (geasfalteerde) dijk zo worden ingericht dat er optimale condities ontstaan voor (zee)leven?
  • Groep 3: Hoe kan de beleving voor toerist & bewoners o.a. via routenetwerk -onderwaterleven, worden versterkt?

De volgende bijeenkomst van de Gebiedscoalitie Zierikzee - Bruinisse is op dinsdag 13 december.

Klimaatverandering, droogte en verzilting op Schouwen-Duiveland zijn gemene delers voor het Living Lab Schouwen-Duiveland en voor dit initiatief. Voor een vitale en klimaatrobuuste toekomst is kennisdelen en samenwerken in gezamenlijk projecten die bijdragen aan oplossingen voor de veranderende omstandigheden cruciaal.