Informatiebijeenkomst 'Investeringsvouchers voor duurzame zoetwateroplossingen'

Op donderdagavond 3 november van 20.00 - 21.30 uur vond de tweede informatieavond plaats over de investeringsvouchers voor duurzame zoetwateroplossingen.

De informatieavond over de innovatievouchers trok een volle zaal in het dorpshuis in Kerkwerve. Pieter de Ruijter, voorzitter van ASD, opende de avond. Deze avond stond in het teken van zoet water en de financiële ondersteuning voor agrarische ondernemers om daarin te investeren in maatregelen op het perceel, het bedrijf en in het gebied. Om zo meer zoet water beschikbaar te hebben op momenten dat het hardst nodig is.

Michel Carol gaf een toelichting op de regeling en is ingegaan op de vele mogelijkheden voor ondersteuning. Ook was er aandacht voor het beleid en de regels van het waterschap, gemeente en provincie, want voor bepaalde maatregelen zijn vergunningen nodig. Daarvoor wordt aanbevolen om vooraf informatie in te winnen en te sparren met de contactpersonen vanuit deze organisaties. 

Na het plenaire gedeelte was er gelegenheid om individueel verder te praten over de subsidiemogelijkheden en de regels die gelden voor bepaalde zoetwatermogelijkheden. Specifieke vragen werden beantwoord door medewerkers van het waterschap, provincie, gemeente en AddVision.

De volledige presentatie is te bekijken via de link onderaan deze pagina.  

Contactgegevens: 

Waterschap Scheldestromen (vergunningen): 
Hans Voogdt - hans.voogdt@scheldestromen.nl - T 088 - 24 61 556

Gemeente Schouwen-Duiveland (vergunningen/melding): 
Lex den Toonder - lex.den.toonder@schouwen-duiveland.nl

Provincie Zeeland (sparren):
Vincent Klap - va.klap@zeeland.nl

Bespreken van en een projectidee:
Mathijs van Rumste, AddVision - mathijs@add-vision.nl - T 06 - 53 87 70 77

Vragen over het proces:
Peter van Sante, gemeente Schouwen-Duiveland - peter.van.sante@schouwen-duiveland.nl.