Samenwerken in de realisatie – deel je ervaringen

6 december 2022

Na twee jaar broedplaats zoetwater op Schouwen-Duiveland is de fase aangebroken om samen met alle partijen de stap naar de realisatie van projecten te zetten. Vanuit de taskforce governance dragen we bij aan dit proces met praktisch advies op het gebied van governance.

Terugblik
In de eerste helft van 2022 voerde de taskforce een lerende evaluatie uit waarin aan de hand van gesprekken met betrokkenen bij de broedplaats werd teruggeblikt op welke resultaten er tot nu toe zijn bereikt in de broedplaats zoet water, en welke lessen de aankomende tijd kunnen worden toegepast. De taskforce adviseerde tijdig na te denken over doorwerking en opschaling van de bereikte resultaten en daarbij aandacht te besteden aan vraagstukken over financiering, regelgeving en commitment. Meer informatie staat in het nieuwsbericht Lessen van anderhalf jaar broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland. Verder heeft de taskforce governance geïnventariseerd welke wet- en regelgeving geldt bij het toepassen van verschillende zoetwateroplossingen. Deze informatie wordt ontsloten via de kieswijzer zoet water van de Zoetwater Academie.
 
Vooruitblik
De taskforce governance zal de komende tijd adviseren over de aanpak van governance vraagstukken die invloed uitoefenen op de realisatie van innovatieve zoetwateroplossingen.
Eén van de uitdagingen ligt op het gebied van samenwerking tussen agrariërs. Sommige oplossingen vereisen namelijk het gezamenlijk investeren in en beheer van zoet water. Soms kan zo’n samenwerking leiden tot complexe situaties waar de belangen kunnen schuren. Denk bijvoorbeeld aan wie hoeveel zoet water verbruikt, van wie het water precies eigendom is, hoe het systeem wordt onderhouden, en hoe investeringen en risico’s worden verdeeld. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met elkaar zodat ze geraadpleegd kunnen worden in complexe situaties en daarmee onnodige discussie te voorkomen. De komende maanden stelt de taskforce governance hierover een advies op. Daarvoor benutten we ervaringen elders, waaronder de Waterhouderij Walcheren, en de recente ervaringen op ons eiland.

Mocht u ervaringen hebben met agrariërs die samenwerken om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren in een collectief, stichting of andere organisatievorm. En bent u bereid om dit met ons te delen? Dan komen wij graag met u in contact zodat wij uw ervaringen kunnen meenemen in ons advies. U kunt contact opnemen per e-mail met stouten@erbs.eur.nl

Dit project is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. Het is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.