Agrarische zoetwatermarkt bruist

9 maart 2023

Op 7 maart bezochten meer dan 100 bezoekers de zoetwatermarkt in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland die bol stond van praktische informatie over bodem- en watertechniek. Buiten trokken een irrigatie-container en een tractor met schijfkouterbalk en spitmachine de aandacht. Binnen stonden 18 marktkramen op de beursvloer opgesteld. Er was veel te zien en te bespreken.

Leveranciers lieten zien wat zij in huis hebben om de agrarische sector te helpen met (zoetwater)innovatie, bijvoorbeeld niet kerende grondbewerking, druppelirrigatie, ondergrondse opslag en zoetwaterbassins. Een bezoeker merkte op: “Ik denk dat het voor het eerst is dat leveranciers van deze specifieke technieken zich hier samen presenteren.”

Zoetwatermarkt op 7 maart 2023
Zoetwatermarkt - van bovenaf gezien
Zoetwatermarkt beursvloer

Bij de stands was steeds veel aanloop om kennis te maken met technische innovaties en om vragen te stellen. Veel mensen gingen in gesprek met AddVision over de voucherregeling voor zoetwateroplossingen. Ook bij de bodem- en watercoaches van ZLTO en CZAV bleef het druk.

Veel belangstelling was er voor de twee rondes met presentaties door deskundigen van Acacia Water, KWR Water, Buro Waterfront en de provincie. Behandeld werden dubbele drainage, het stuwtjesplan, ondergrondse waterberging en de bodemkaarten van Freshem en GeoTOP.

Agrariërs die samenwerken in projecten van de broedplaats zoet water vertelden over hun ervaringen. Het maakte indruk dat zij zoveel persoonlijke informatie deelden en aangaven hoe zij met onzekerheden omgaan. Een van de agrariërs van het stuwtjesplan zei: “Deze markt is een mooie gelegenheid om andere boeren die meedoen in de projecten van de broedplaats zoet water eens te spreken over hun ervaringen. Dat is best bijzonder want zo vaak krijg je die kans niet.”

Deze activiteit is een onderdeel van de Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland. En is mogelijk gemaakt met steun van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta (IBP-VP-ZWD) en subsidie van provincie Zeeland.