Webinar: Gebruik van de ondergrond voor Zoet Water

Tijdens dit webinar worden de resultaten toegelicht  van het POP3-project “Samenwerken voor Zoet water opslag - van pilots naar grootschalige toepassing”. Dit webinar is toegankelijk voor alle geinteresseerden. 

zoet water voor de landbouw