Kansen voor kleinschalige zoetwateroplossingen bij agrariërs

Tijdens deze online kennisbijeenkomst is ingezoomd op bovengrondse kleinschaligere zoetwateroplossingen waaronder het gebruik van stuwen voor waterconservering, randvoorwaarden voor inzet van ontzilting en praktijkervaringen met peilopzet en bovengrondse wateropslag.

Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties over

  1. Stuwtjes (slootpeilopzet) in relatie tot grondwaterdynamiek door Vince Kaandorp, Deltares
  2. Regelgeving bij stuwtjes door Robin Dieleman, Waterschap Scheldestromen
  3. Randvoorwaarden ontziltingstechnieken door Hans Cappon, HZ University of Applied Sciences
  4. Praktijkervaring: kleinschalige zoetwateroplossingen door Hanko Blok, agrariër Noord-Beveland 

De opnames van de presentaties en de PDF's van de presentaties  zijn hieronder te bekijken.