Werkbezoek aan agrarische bedrijven

26 augustus 2021

Op 25 augustus sprak wethouder Paula Schot van gemeente Schouwen-Duiveland met Leo Dalebout en Peter Hanse, twee agrariërs die betrokken zijn bij broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland. Zij gaven samen met Pieter de Ruijter, voorzitter van Agrarisch Schouwen-Duiveland, een inkijkje in hun bedrijven en hun ambities.Ook gaven ze aan waarom ze deelnemen aan het POP 3-project Samenwerken voor zoet wateropslag in de ondergrond.
 

Onderzoek naar nieuwe technieken
Een aantal agrariërs in Noordgouwe onderzoekt samen met onder andere KWR Water de techniek die het mogelijk moet maken om de aanwezige zoetwaterbel duurzaam te benutten en beheren. In Kerkwerve spitst het onderzoek zich toe op de haalbaarheid van nieuwe drainagetechnieken in de poelgronden. Drainagebedrijf Scaldis en Acacia Water BV zetten hiervoor hun kennis in. Agrariërs werken niet alleen samen op het gebied van zoet water maar zij werken al veel langer samen zoals bij het oogsten. Op kleine schaal telen akkerbouwers veevoer/eiwitten voor een aangrenzende veehouder en zou je dit kunnen zien als een regionale kringloop. Bestaande regels kunnen verdere samenwerking in de weg staan. 

Uitdagende vraagstukken voor de toekomst
Besproken werden de toenemende weersextremen, het voorkomen van wateroverlast en de noodzaak van voldoende zoet water voor de voedselproductie. De toenemende kweldruk en verzilting baart ook zorgen. Het vraagt forse investeringen van agrariërs terwijl ze niet weten of de nieuwe technieken zullen werken en of er voldoende rendement uit gehaald kan worden. Er zijn ook vragen over de grootte en ligging van bovengrondse waterbassins, over keuzes tussen investeren in druppelslangen of beregenen met de haspel en hoe dit ook de gewaskeuze bepaalt. Voorgaande benadrukt dat het agrarisch bedrijf veelomvattend is en dat de vraagstukken voor de toekomst complex zijn.