Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

20 oktober 2020

Het Rijk, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en gemeente Schouwen-Duiveland investeren de komende jaren gezamenlijk ongeveer € 3,5 miljoen in onderzoek, innovaties en zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland. In oktober 2020 zijn de handtekeningen hiervoor gezet. Met deze impuls zijn Agrarisch Schouwen-Duiveland/ZLTO en andere betrokken partijen van het Living Lab Schouwen-Duiveland en specifiek broedplaats zoet water Schouwen-Duiveland aan de slag. De broedplaats zoet water richt zich op de ontwikkeling van een robuust zoet watersysteem voor de landbouw en natuur met aandacht voor het vasthouden van water in de bodem, lokale maatregelen op perceelsniveau en een integrale gebiedsaanpak. Een flink aantal concrete trajecten is gestart.

De Broedplaats Zoet Water Schouwen-Duiveland is een van de projecten van het Living Lab Schouwen-Duiveland en onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Met dit programma werkt de rijksoverheid in 15 deelgebieden samen aan de diverse opgaven die spelen in het landelijk gebied. De Zuidwestelijke Delta vormt één van deze gebieden waarin rijk, samen met betrokken provincies, gemeenten en waterschappen voor ruim € 10 miljoen investeren in diverse maatregelen. Naast de broedplaats Zoet water kent het Gebiedsplan IBP-VP ZWD een broedplaats Volhoudbare landbouw en een broedplaats Genieten en beleven in de Delta.

Zie ook eerder nieuws over de broedplaats zoet water op deze website.