Resultaten onderzoeken zeewierkweek 2018-2019

20 juli 2020

In de afgelopen twee jaar zijn drie studies gedaan naar mogelijke ruimte in Zeeland voor het kweken van zeewier. Er komt meer en meer belangstelling voor zeewier, alleen de ruimte in de Delta wateren lijkt beperkt te zijn.

Veel van het water- en bodemoppervlak is in gebruik voor andere gebruikers (natuur, scheepvaart, recreatie, schelpdierteelt, visserij). In de onderzoeken is achtereenvolgens ingegaan op wat wierenkweek voor impact heeft, potentiële geschikte locaties en meervoudig gebruik met schelpdieren. Conclusie van de laatste studie is dat de beste mogelijkheden in de combinatie van mosselhangcultuur met zeewier liggen.

Bij het Living Lab Schouwen-Duiveland werken partijen samen om de voedselproductie (van vooral schelpdieren en wieren) in de zoute wateren daar waar mogelijk te stimuleren. De aandacht richt zich daarbij op Delta wateren als Grevelingen en Oosterschelde. Een van de vragen is bijvoorbeeld waar er mogelijk nog ruimte beschikbaar is voor zeewierkwekers. De belangstelling voor zeewier is sterk groeiend bij consumenten en daarmee ook bij producenten.

In drie studies uitgevoerd door studenten van respectievelijk van Hall Larenstein, Hogeschool Rotterdam en HZ University of Applied Sciences is een analyse gemaakt van: