Projectonderwijs bij proefveld Burghsluis

9 november 2021

Vijf tweede- en derdejaars studenten aan de teeltopleiding van Scalda zijn sinds vorig jaar september aan de slag met projectonderwijs ‘telen op het land’ in het strokenteeltproject bij Burghsluis op Schouwen-Duiveland. Koos van Splunter is vanuit Scalda betrokken bij het Living lab Schouwen-Duiveland. Hij legde de benodigde contacten en Johan Wielemaker begeleidde de groep. De groep studenten aan de teeltopleiding loopt van medewerker teelt, vakbekwaam medewerker teelt tot vakexpert teelt (niveau 2 t/m 4). Het terrein is ter beschikking gesteld door het Zeeuws Landschap, provincie Zeeland en kavelruilbureau Zeeland met medewerking van Jan Lampert.  

Leerdoelen van projectonderwijs
Het projectonderwijs ‘telen op het land’ betekent voor de studenten de inzet van ongeveer één dag per week. Gemiddeld zijn ze twee keer per maand op het land aan de slag geweest. Saldoberekeningen en mestplannen e.d. maakte de groep op school. De studenten leren in dit praktijkonderwijs o.a. samenwerken, netwerken, omgaan met risico’s, prioriteiten stellen, afspraken maken en actie ondernemen. Voor iedere beslissing waarbij er financiële risico’s worden aangegaan, is er in het project een ‘go/no go’ moment voorzien.

Samen met akkerbouwer Huub Remijn is afgestemd wat er geteeld wordt. De groep studenten en de boer bewerken ieder een stuk grond met daarop 3 x 0,7 hectare stroken met Ethiopische mosterd, zomergerst en suikerbieten. Vergelijk is mogelijk doordat op twee stukken grond exact dezelfde gewassen worden geteeld. In de ondergrond is er wel verschil in zoet en zout. De studenten deden het meeste handwerk en de akkerbouwer zorgde voor de mechanisatie. De oogst was grotendeels in de zomer, dat viel voor de studenten wel wat ongelukkig in verband met stage elders in het land.  Dit was meteen ook een leerpunt, want gemaakte afspraken hebben consequenties en hoe los je het op als je de gemaakte afspraken niet kunt waarmaken? Uiteindelijk heeft de boer voor de oogst van de proefvelden gezorgd en hielpen de studenten hem met de aardappeloogst. 

Projectonderwijs bij proefveld Burghsluis

Zoutgehalte meten
In het proefgebied is ook de waterkwaliteit onderzocht. Huub Remijn hielp de studenten met het meten van het zoutgehalte van het slootwater: ”Opvallend was dat ondanks dat het toch behoorlijk geregend had, één van de sloten net zo zout was als het Oosterscheldewater!

Het resultaat van de metingen droeg enorm bij aan het continue proces van bewustwording. Want hoe is het mogelijk gewassen te telen op gronden die in dergelijke mate te maken hebben met verzilting? Verder kijken en goed afwegen welke gewassen je wilt gaan telen in zo’n verzilt gebied als de randen van Schouwen-Duiveland is dan echt nodig. De resultaten van deze metingen ondersteunen ook het belang van de projecten en onderzoeken die in het kader van het Living Lab Schouwen-Duiveland worden uitgevoerd.”

Begeleiding en resultaten
Van Splunter is heel blij met de begeleiding door Huub Remijn: “Hij betrok de studenten bij allerlei stadia tijdens de teelt, bij het bemesten, het oogsten en hij ging het werk steeds in samenspraak aan. Hij wist de studenten op allerlei manier te motiveren, zodat zij het beste uit zichzelf wisten te halen.”
 
Het was jammer dat de reisafstand van school naar het proefveld zo groot was, driekwartier reistijd met de auto vanuit Goes. Hierdoor waren de studenten niet elke week op het proefveld aanwezig. Positief was dat de teelt heel goed is gelukt, ondanks het zout. Ook de vaststelling van de gewassen ging heel goed. Verrassend was daarbij ook dat de studenten met Ethiopische mosterd aan kwamen. Een nieuw gewas dat voor het zaad wordt geteeld.

Momenteel verzamelen de studenten alle gegevens en maken een eindrapport. Dit dragen ze over aan de nieuwe groep studenten die binnenkort start met het projectonderwijs.