Praktijkproef zoet water infiltreren in kreekrug

9 augustus 2023

Gemeente Schouwen-Duiveland ontving op 28 juni een Europese subsidie (Interreg VI Grensregio Vlaams-Nederlandse Samenwerking, Europees fonds voor regionale ontwikkeling) van € 175.752,26. Met deze bijdrage kunnen de samenwerkende partijen in het najaar van 2023 starten met een praktijkproef om zoet water te infiltreren in de kreekrug in Noordgouwe.

Het project kreekruginfiltratie is een samenwerking met drie agrariërs/grondeigenaren, enkele experts op het gebied van hydrologie en watertechnologie, provincie Zeeland en de gemeente en Vlaamse en Nederlandse partners van het programma Aquatuur. Het programma Aquatuur is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners die onder andere werken aan natuurgebaseerde zoetwaterwateroplossingen voor de landbouw. Ook Waterschap Scheldestromen is betrokken. 

Perceel van een van de deelnemende agrariers

De praktijkproef duurt 3 jaar. In die tijd wordt het aanvullen en duurzaam beheren van de zoetwaterbel in de praktijk getest. Het gaat er daarbij om dat er meer zoet water in de waterbel komt dan dat er uitgaat. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt in september de drainage in de percelen in de buurt van de zoetwaterbel aangelegd. Het drainwater dat uit die percelen komt, wordt in het perceel geïnfiltreerd dat op de zoetwaterbel ligt. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verdeling van het water uit de zoetwaterbel kan plaatsvinden. De proef is belangrijk om de toekomst van de landbouw op Schouwen-Duiveland te verbeteren.

De praktijkproef is ontstaan vanuit het (afgeronde) haalbaarheidsonderzoek POP3-project Samenwerken voor zoetwateropslag in de ondergrond, van pilots tot grootschalige toepassing. Samen met drie agrariërs uit Noordgouwe is geconstateerd dat het mogelijk moet zijn om de zoetwaterbel bij Noordgouwe aan te vullen en duurzaam te beheren. Het project is ook onderdeel van de samenwerking binnen het Living Lab Schouwen-Duiveland en opgedane kennis zal actief gedeeld en uitgewisseld worden. Berichten over voortgang en resultaten van deze praktijkproef worden op de website het Living Lab Schouwen-Duiveland gepubliceerd.

De financiering van deze praktijkproef wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van Interreg Vlaanderen Nederland van de Europese Unie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Zeeland en de drie deelnemende agrariërs.

KRI Noordgouwe