NWP Tour on Food & Ecosystems

17 september 2021

 

Het Living Lab Schouwen-Duiveland ontving op 13 september een groep van het Netherlands Water Partnership. Na het welkom door wethouder Paula Schot en een introductie op doelen en aanpak van het Living Lab door Eric Caspers, strategisch adviseur gemeente Schouwen-Duiveland/Living Lab, kreeg het gezelschap een toelichting op de onderzoeken en projecten.

NWP Tour toelichting op Zeewierteelt

Bij de Schelphoek lichtte Jouke Heringa, onderzoeker HZ UAS, de onderzoeken naar zeewierteelt toe.  Sjaak Smeins van de Dutch Seaweed Group sloot hierop aan met zijn ervaringen die meer inzicht gaven in de uitdagingen rondom het innovatieproces en het vermarkten van de zeewierteelt.

Het gezelschap verplaatste zich naar het Watersnoodmuseum voor een presentatie van Peter van Sante van de gemeente Schouwen-Duiveland over de projecten en ontwikkelingen van Broedplaats Zoet water en Peter van Veelen van Buro Waterfront over de gebiedsgerichte aanpak van een klimaatrobuust watersysteem in fieldlabs. Hierop volgde een discussie en ideeënuitwisseling met de aanwezigen en werd de tour afgesloten met een lunch.

Olaf Griffioen planoloog gemeente Schouwen-Duiveland/Living Lab: “Ik kijk terug op een leuke en inspirerende ochtend. Tijdens de presentaties in het Watersnoodmuseum werd opbouwende feedback gegeven en ontstonden prikkelende discussies. Meer kennis en informatie werd gedeeld onder het genot van een goed verzorgde lunch. Uitgesproken is dat we in contact blijven met het doel verder kennis en ervaringen uit te wisselen. Het idee een gezamenlijk reflectiemoment in het kader van het KIA-project 'Klimaat- en waterrobuust Schouwen-Duiveland' te plannen, werd positief ontvangen.”