Mossel(hangcultuur)kwekers en zeewierkwekers slaan handen ineen

15 oktober 2020

Kwekers van de mossel(hangcultuur) en zeewierkwekers slaan handen ineen voor project ZEEMOS. Veel partijen werken samen in dit innovatieve project waarin de combinatie van mosselhangcultuur- en zeewierkweek wordt onderzocht.

HZ University of Applied Sciences, onderzoeksgroep Aquacultuur in Delta Areas, Hoogerheide Delimossel BV, Zeeuwse Mossel, Marcel van der Kreeke, Stichting Zeeschelp, Veersche Wier Vof en Zeewaar BV werken samen aan dit project.

Zeewier en schelpdieren zijn organismen die aan het begin van de mariene voedselketen staan. Zeewieren gebruiken, net als landplanten, voedingsstoffen en licht om te groeien en schelpdieren gebruiken microalgen uit het water als voedsel. De kweek van beiden kan mede daarom als duurzaam worden aangemerkt. Op verschillende locaties in de Zuidwestelijke Delta worden mosselen aan drijvende constructies gekweekt. De laatste jaren is er een toenemende interesse in de kweek en toepassing van zeewieren. Kwekers zijn daarom op zoek naar ruimte bij de kust, maar ook meer offshore. Op een aantal bestaande mosselhangcultuurlocaties is er daarvoor ruimte beschikbaar.

In het driejarig project ZEEMOS gaat HZ University of Applied Sciences samen met vijf mosselhangcultuur- en zeewierkwekers uit de regio onderzoeken in hoeverre de combinatie van de twee teelten elkaar kan versterken (of wellicht remmen). Op drie locaties in het Veerse Meer en bij Neeltje Jans (Oosterschelde- en Noordzeezijde) wordt onderzocht hoe de lokale omstandigheden de productiviteit van de combinatie zeewier en hangmosselen bepalen. Suikerwier is in Europa het meest geteelde wier. Dit wier wordt op de locaties in oktober/november uitgehangen als kleine plantjes aan lijnen en kan in een half jaar tijd uitgroeien tot meterslange planten. In het eerste jaar van het project worden met behulp van geavanceerde sensoren en gerichte meetcampagnes de lokale omstandigheden in beeld gebracht. Om vervolgens in de twee daaropvolgende jaren op grotere schaal de interactie tussen mosselen en zeewier te analyseren.

De verwachte uitkomst van dit ZEEMOS-project is meer inzicht op welke wijzen mosselhangcultuur en zeewierkweek het best gecombineerd kunnen worden, met maximale productiviteit en de minste negatieve effecten op het mariene milieu. En hoe dat afhankelijk is van dat lokale (kweek)omstandigheden. Daarnaast is de bedoeling om uit dit project ook lessen te leren hoe in windmolenparken op de Noordzee de mogelijke combinatie van kweek van schelpdieren en zeewier kan uitpakken. Financieel wordt het project ondersteund vanuit de PPS-TOESLAG VOOR PROJECTEN TKI DELTATECHNOLOGIE. Verder krijgt het project organisatorische en projectmatige steun van het Living Lab Schouwen Duiveland en de Provincie Zeeland.