Film over het Living Lab Schouwen-Duiveland

21 september 2021

Het Living Lab nam Eef de Graaf Producties in de arm voor het maken van een film over de projecten en onderzoeken van het Living Lab. Op verschillende projectlocaties op Schouwen-Duiveland is gefilmd. Daar vertellen direct betrokkenen bij onze projecten waaraan we werken en hoe we dat doen. Deze film staat nu online.

De partners van het Living Lab werken aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur op Schouwen-Duiveland. Denk hierbij aan: een duurzame zoetwaterbeschikbaarheid, een klimaatrobuust watersysteem en perspectieven voor zoute voedselproductie. In de projecten werken veel partijen met elkaar samen door kennis te ontwikkelen en te delen. De film laat in de breedte zien waaraan het Living Lab en haar partners werken.

De onderzoeksthema’s die in beeld komen zijn:
•  zoete, zoute, zilte teelten en zoetwatervoorziening voor de landbouw op ’t land
•  buitendijkse voedselproductie (waaronder zeewier- en algenteelten) in het water

Aan de film werkten mee: Paula Schot, wethouder water gemeente Schouwen-Duiveland, agrariërs Pieter de Ruijter, Martijn van der Bijl, Joop de Koeijer en docent-onderzoeker aquacultuur Jouke Heringa van de HZ University of Applied Sciences. Zij vertellen over de inhoudelijke en bestuurlijke uitdagingen die zij in de praktijk tegenkomen bij het werken aan oplossingen voor eerdergenoemde vraagstukken.

Er is naast een lange film (7.22 min.) ook een korte versie (2.40 min.) beschikbaar.

Startbeeld film Living Lab

Film Living Lab Schouwen-Duiveland

Clip Living Lab startbeeld

Clip Living Lab Schouwen-Duiveland